Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Shop Bạch Mã M01

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 16/7/2017 đến ngày 22/7/2017 và ngày 15/7/2017 bổ sung

08:35 | 09/07/2017

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 15/7/2017 bổ sung và lịch cắt điện từ ngày 16/7/2017 đến ngày 22/7/2017...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 07/7/2017 đến ngày 08/7/2017 và lịch cắt điện từ ngày 09/7/2017 đến ngày 15/7/2017

10:39 | 03/07/2017

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung trên địa bàn Tỉnh ĐakLak,trong thời gian từ ngày 07/7/2017 đến ngày 08/7/2017 và lịch cắt điện từ ngày 09/7/2017 đến ngày 15/7/2017...

Thông báo của công ty điện lực Đắk Lắk

13:53 | 20/06/2017

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk,...

Thông báo của công ty điện lực Đắk Lắk

13:55 | 19/06/2017

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ...

Thông báo của Công ty Điện lực Đắk Lắk

13:35 | 27/02/2017

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk,...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 07/8/2016 đến ngày 13/8/2016

06:00 | 04/08/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 07/8/2016 đến ngày 13/8/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 31/7/2016 đến ngày 06/8/2016

09:13 | 22/07/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 31/7/2016 đến ngày 06/8/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 17/7/2016 đến ngày 23/7/2016

14:21 | 16/07/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 17/7/2016 đến ngày 23/7/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 10/7/2016 đến ngày 16/7/2016

14:11 | 10/07/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 10/7/2016 đến ngày 16/7/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 03/7/2016 đến ngày 09/7/2016

08:40 | 26/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 03/7/2016 đến ngày 09/7/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016

07:32 | 26/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 16/6/2016 đến ngày 25/6/2016

16:50 | 20/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 16/6/2016 đến ngày 25/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 12/6/2016 đến ngày 18/6/2016

15:56 | 14/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 12/6/2016 đến ngày 18/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 05/6/2016 đến ngày 11/6/2016

15:52 | 14/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 05/6/2016 đến ngày 11/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 16/6/2016 đến ngày 25/6/2016

12:02 | 14/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 16/6/2016 đến ngày 25/6/2016

Xem trang trước

Xem trang sau

B10
Honda daklak M03
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ