Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Shop Bạch Mã M01

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 03/9/2017 đến ngày 09/9/2017

14:45 | 27/08/2017

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 03/9/2017 đến ngày 09/9/2017...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 27/8/2017 đến ngày 02/9/2017

17:19 | 21/08/2017

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 27/8/2017 đến ngày 02/9/2017...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 20/8/2017 đến ngày 26/8/2017

05:35 | 11/08/2017

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 20/8/2017 đến ngày 26/8/2017...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung trong ngày 12/8/2017

10:04 | 07/08/2017

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, bổ sung trong ngày 12/8/2017 ...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 13/8/2017 đến ngày 19/8/2017

14:59 | 06/08/2017

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 13/8/2017 đến ngày 19/8/2017...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 06/8/2017 đến ngày 12/8/2017

09:58 | 30/07/2017

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 06/8/2017 đến ngày 12/8/2017...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 30/7/2017 đến ngày 05/8/2017

05:51 | 24/07/2017

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 30/7/2017 đến ngày 05/8/2017 ...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 23/7/2017 đến ngày 29/7/2017

09:09 | 17/07/2017

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 23/7/2017 đến ngày 29/7/2017...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 16/7/2017 đến ngày 22/7/2017 và ngày 15/7/2017 bổ sung

08:35 | 09/07/2017

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 15/7/2017 bổ sung và lịch cắt điện từ ngày 16/7/2017 đến ngày 22/7/2017...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 07/7/2017 đến ngày 08/7/2017 và lịch cắt điện từ ngày 09/7/2017 đến ngày 15/7/2017

10:39 | 03/07/2017

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung trên địa bàn Tỉnh ĐakLak,trong thời gian từ ngày 07/7/2017 đến ngày 08/7/2017 và lịch cắt điện từ ngày 09/7/2017 đến ngày 15/7/2017...

Thông báo của công ty điện lực Đắk Lắk

13:53 | 20/06/2017

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk,...

Thông báo của công ty điện lực Đắk Lắk

13:55 | 19/06/2017

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ...

Thông báo của Công ty Điện lực Đắk Lắk

13:35 | 27/02/2017

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk,...

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 07/8/2016 đến ngày 13/8/2016

06:00 | 04/08/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 07/8/2016 đến ngày 13/8/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 31/7/2016 đến ngày 06/8/2016

09:13 | 22/07/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 31/7/2016 đến ngày 06/8/2016

Xem trang trước

Xem trang sau

Misa B10
Honda daklak M03
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ