Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Khách sạn Bạch Mã M01

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 03/7/2016 đến ngày 09/7/2016

08:40 | 26/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 03/7/2016 đến ngày 09/7/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016

07:32 | 26/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 16/6/2016 đến ngày 25/6/2016

16:50 | 20/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 16/6/2016 đến ngày 25/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 12/6/2016 đến ngày 18/6/2016

15:56 | 14/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 12/6/2016 đến ngày 18/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 05/6/2016 đến ngày 11/6/2016

15:52 | 14/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 05/6/2016 đến ngày 11/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 16/6/2016 đến ngày 25/6/2016

12:02 | 14/06/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 16/6/2016 đến ngày 25/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 29/5/2016 đến ngày 04/6/2016

15:16 | 23/05/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 29/5/2016 đến ngày 04/6/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 22/5/2016 đến ngày 28/5/2016

15:03 | 22/05/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 22/5/2016 đến ngày 28/5/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 15/5/2016 đến ngày 22/5/2016

14:24 | 16/05/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 15/5/2016 đến ngày 22/5/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 08/5/2016 đến ngày 14/5/2016

15:02 | 04/05/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 08/5/2016 đến ngày 14/5/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 01/5/2016 đến ngày 07/5/2016

16:05 | 27/04/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 01/5/2016 đến ngày 07/5/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 24/4/2016 đến ngày 30/4/2016

10:36 | 18/04/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 24/4/2016 đến ngày 30/4/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 17/4/2016 đến ngày 23/4/2016

10:03 | 17/04/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 17/4/2016 đến ngày 23/4/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 10/4/2016 đến ngày 16/4/2016

10:30 | 01/04/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 10/4/2016 đến ngày 16/4/2016

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 03/4/2016 đến ngày 09/4/2016

09:58 | 01/04/2016

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 03/4/2016 đến ngày 09/4/2016

Xem trang trước

Xem trang sau

B10
Honda daklak M03
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ