Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Shop Bạch Mã M01

Huyện ủy Ea Súp quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

14:57 | 17/07/2017

Huyện ủy Ea Súp vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 5 như: Nghị quyết số 10-NQ/về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đức Hạnh

 

 

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  C11
  Dịch vụ vệ sinh Việt Anh

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ