Honda Daklak A01
Dangfarm - A02

Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2015 - 2019

08:47 | 01/09/2017

Quyết định sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất, quy định áp dụng đối với bảng giá các loại đất; quy định hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại các quyết định của UBND Tỉnh

Căn cứ Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII - Kỳ họp thứ 9 về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH ĐẮK LẮK

Giá đất TP Buôn Ma Thuột    

Tải file tại đây

Giá đất Thị xã Buôn Hồ  

Tải file tại đây

Giá đất huyện Buôn Đôn

Tải file tại đây

Giá đất huyện Cư Kuin

Tải file tại đây

Giá đất huyện Cư M'gar 

Tải file tại đây

Giá đất huyện Ea H'leo    

Tải file tại đây

Giá đất huyện Ea Kar

Tải file tại đây

Giá đất huyện Ea Súp

Tải file tại đây

Giá đất huyện Krông Ana

Tải file tại đây

Giá đất huyện Krông Bông   

Tải file tại đây

Giá đất huyện Krông Búk   

Tải file tại đây

Giá đất huyện Krông Năng  

Tải file tại đây

Giá đất huyện Krông Pắc

Tải file tại đây

Giá đất huyện Lắk    

Tải file tại đây

Giá đất huyện M'Drắk  

Tải file tại đây

 

  BÌNH LUẬN

   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda Daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ