A01-Honda Daklak
Dangfarm - A02

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất, tiêu thụ cà phê niên vụ 2013-2014

08:14 | 05/11/2013

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về việc thực hiện tốt sản xuất, tiêu thụ cà phê niên vụ 2013-2014.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn lập kế hoạch và triển khai công tác bảo vệ diện tích cà phê chuẩn bị đến kỳ thu hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho nông dân trong việc sản xuất, sơ chế, bảo quản cà phê theo đúng quy trình kỹ thuật để bảo đảm cho năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần phát triển thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột trên thị trường trong nước và quốc tế; khi thu hoạch bảo đảm tỷ lệ cà phê chín thu hái đạt trên 95%; đối với đợt hái cuối vụ thì tỷ lệ quả chín bảo đảm đạt tối thiểu 80%; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp hái trộm cà phê, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo các doanh nghiệp, đại lý không thu mua cà phê xanh, non làm ảnh hưởng đến chất lượng, thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, vận động nông dân không mở rộng diện tích cà phê ngoài vùng quy hoạch, tập trung đầu tư thâm canh đối với diện tích cà phê hiện có; tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp để tái canh hoặc chuyển đổi diện tích cà phê kém hiệu quả sang cây trồng khác; sớm hoàn thiện việc khảo sát đánh giá các mô hình liên minh sản xuất cà phê bền vững để làm cơ sở đề xuất xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất cà phê”; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh để phát hiện, xử lý kịp thời các doanh nghiệp mua bán hóa đơn nhằm kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng của Nhà nước; xử lý nghiêm các trường hợp trộm cắp cà phê, các đối tượng tự tổ chức sàn giao dịch trung gian trái phép gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp…

M.D

  Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Huyhung tuyển dụng
   Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột L8
   Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột L8

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   M03-Honda Daklak
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ