Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Đề xuất thành lập Khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia hồ Lắk.

13:45 | 20/09/2013

Ngày 18/9/2013 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thống nhất nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia Hồ Lắk tỉnh Đắk Lắk và đề xuất

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Ông Vũ Văn Đông - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đại diện các sở, ngành của tỉnh như: Sở Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm XTTMĐT&DL tỉnh; cán bộ các phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đại diện lãnh đạo UBND huyện Lắk; đại diện lãnh đạo UBND các xã Yang Tao, Bông Krang, Đắk Liêng và Thị trấn Liên Sơn thuộc huyện Lắk. 

Nội dung cuộc họp là xin ý kiến của các sở, ngành và địa phương để thống nhất nội dung 2 dự thảo lần cuối về việc thành lập Khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia Hồ Lắk để gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường có ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thảo - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản trình bày tóm tắt nội dung của 2 bản dự thảo và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các sở, ngành tham gia vào dự thảo trong những lần họp trước đó để các đại biểu nghiên cứu tham gia góp ý vào dự thảo.
Tiếp đó, các đại biểu tham gia ý kiến vào 2 bản dự thảo, đa số đại biểu nhất trí cao về bố cục nội dung của 2 bản dự thảo mà Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng.

 

 

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến

 

Kết thúc cuộc họp, Ông Vũ Văn Đông - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ý kiến như sau: Thống nhất tên gọi của 2 bản dự thảo là thành lập Khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia hồ Lắk; về quy mô diện tích và các phân khu chức năng cần phải rà soát lại không để chồng lấn với các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, diện tích Khu bảo tồn hợp lý đảm bảo với quy hoạch chung của tỉnh, huyện.

 

 

ông Vũ Văn Đông - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kết luận Hội nghị

 

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao cho Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản, Chi cục Lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng lịch sử văn hóa môi trường hồ Lắk làm việc cụ thể với UBND huyện Lắk để xác định cụ thể về quy mô diện tích và các phân khu chức năng của Dự án cho hợp lý và đảm bảo đúng quy hoạch để bổ sung vào 2 dự thảo nêu trên để tham mưu UBND tỉnh cho ý kiến trước khi gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.


T.C

  Nguồn: daktra.com.vn

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ