Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Khách sạn Bạch Mã M01

Ưu tiên quản lý công trình nước sạch nông thôn cho doanh nghiệp

13:38 | 12/01/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát đánh giá việc thực hiện giao công trình nước sạch nông thôn tập trung. Trong đó, các công trình đã giao đang hoạt động có hiệu quả thì tiếp tục giao cho đối tượng quản lý, sử dụng khai thác; các công trình chưa được giao cho đối tượng quản lý hoặc giao quản lý, vận hành chưa hiệu quả, tổ chức thực hiện đánh giá, xác định giá trị còn lại thực tế của từng công trình gắn với thời gian sử dụng thực tế; thời hạn đánh giá giá trị còn lại thực tế của từng công trình và giao cho đơn vị quản lý, vận hành chậm nhất đến 30-6-2017. 

Một công trình cấp nước tập trung tại huyện Ea Súp

Một công trình cấp nước tập trung tại huyện Ea Súp

Các công trình sau khi rà soát, đánh giá được giao cho đơn vị có đủ năng lực quản lý, vận hành công trình theo quy định; thực hiện giao theo nhóm công trình trong một vùng, khu vực theo quy hoạch, không giao riêng lẻ công trình có ưu thế khai thác. Việc quản lý, vận hành công trình được ưu tiên giao cho doanh nghiệp; sau đó giao cho đơn vị sự nghiệp công lập và cuối cùng là giao cho UBND cấp xã.

Việc giao công trình cho doanh nghiệp thực hiện theo phương thức đấu thầu; giao cho đơn vị sự nghiệp công lập và cho UBND cấp xã thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc đặt hàng.
 
Tại Đắk Lắk, trong năm 2016, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định quy định về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Đến hết năm 2016 đã có 87% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.
 
Giang Nam

 

  Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

  C11
  Dịch vụ vệ sinh Việt Anh

  BÌNH LUẬN

   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ