Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Karaoke Bạch Mã M01

Agribank Krông Bông: Đơn vị dẫn đầu doanh thu Bảo an tín dụng khu vực Tây Nguyên

08:24 | 21/04/2017

Krông Bông là huyện vùng sâu, vùng xa, kinh tế thuần nông và là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh.

Thế nhưng, với cách làm sáng tạo, trong những năm qua Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh huyện Krông Bông (Agribank Krông Bông) đã phát triển tốt sản phẩm Bảo an tín dụng (BATD).

BATD là sản phẩm của Bảo hiểm Ngân hàng NN-PTNT (ABIC) bảo hiểm cho người vay vốn của Agribank. BATD có những lợi thế mà các sản phẩm khác không có được, như gắn liền với sản phẩm cấp tín dụng; số lượng khách hàng vay lớn, món vay nhỏ phí bảo hiểm thấp, phù hợp với điều kiện tài chính của khách hàng. Tuy nhiên, với một địa bàn khó khăn như huyện Krông Bông, thu nhập bình quân đầu người thấp so với bình quân chung của tỉnh, để phát triển sản phẩm này không phải là điều đơn giản. Giám đốc Agribank Krông Bông Ngô Quốc Vinh cho biết, nhận thức được tầm quan trọng trong công tác triển khai phát triển các sản phẩm dịch vụ nhằm tăng thu ngoài tín dụng, Agribank Krông Bông đã quyết liệt triển khai và giao kế hoạch cho từng cán bộ nhân viên trong đơn vị, nhất là trong lĩnh vực phát triển sản phẩm BATD. Đồng thời, giao chỉ tiêu bán bảo hiểm BATD đến từng cán bộ tín dụng kể cả dư nợ mới phát sinh cũng như việc vận động khách hàng còn dư nợ nhưng đã kết thúc hợp đồng bảo hiểm năm thứ nhất (đối với cho vay trung hạn). Hằng tháng, hằng quý đơn vị có đánh giá và gắn với thi đua, xếp loại từng cán bộ. Cùng với đó, Agribank Krông Bông cũng tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trong huyện để tuyên truyền giải thích cho nhân dân biết lợi ích cũng như quyền lợi của việc mua bảo hiểm BATD khi vay vốn tại Agribank. Quan trọng nhất là kịp thời phối hợp với ABIC thăm hỏi, xác minh, chi trả bồi thường thoả đáng cho khách hàng gặp rủi ro.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm BATD cho một khách hàng trên địa bàn huyện Krông Bông.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm BATD cho một khách hàng trên địa bàn huyện Krông Bông.

Với cách làm đó, Agribank Krông Bông được đánh giá là điểm sáng về triển khai sản phẩm BATD của toàn chi nhánh cũng như trong khu vực Tây Nguyên trong nhiều năm liền. Chẳng hạn, năm 2014, Agribank Krông Bông thu được tổng phí bán bảo hiểm gần 2,2 tỷ đồng, số dư nợ tham gia bảo hiểm gần 291 tỷ đồng/4.685 khách hàng; hoa hồng dịch vụ thu được 438 triệu đồng. Năm 2015, Agribank Krông Bông có doanh thu phí bảo hiểm BATD trên 3,9 tỷ đồng, số dư nợ  tham gia bảo hiểm trên 526,5 tỷ đồng/6.850 khách hàng; hoa hồng dịch vụ thu được 792 triệu đồng. Năm 2016, Agribank Krông Bông tiếp tục dẫn đầu trong nhóm các đơn vị có doanh thu bảo hiểm BATD cao nhất toàn chi nhánh và khu vực, với doanh thu trên 3,9 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 17% doanh thu BATD trong  số 30 đơn vị toàn chi nhánh) với 6.398 khách hàng tham gia bảo hiểm BATD, chiếm tỷ trọng  94% số khách hàng hộ sản xuất, cá nhân vay vốn (toàn tỉnh tỷ lệ này là 69%; khu vực Tây Nguyên 58%); dư nợ cho vay có tham gia BATD trên 523,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 81% dư nợ cho vay hộ sản xuất, cá nhân (toàn tỉnh tỷ lệ này là 41%; khu vực Tây Nguyên 23%); thu phí, hoa hồng từ dịch vụ đạt 982 triệu đồng.

Kết quả trên của Agribank Krông Bông đã góp phần tích cực trong việc thực hiện chỉ tiêu thu dịch vụ nói riêng và chỉ tiêu kế hoạch tài chính nói chung. Ngoài việc tạo doanh thu từ hoa hồng đại lý, thông qua chính sách bồi thường, nhiều khoản vay được ABIC chi trả thay cho khách hàng, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Quan trọng hơn là qua hoạt động này tăng cường trách nhiệm và ý thức của cán bộ tín dụng trong việc gắn sản phẩm truyền thống với phát triển sản phẩm dịch vụ mới.

Kết thúc năm kế hoạch 2016, dư nợ của Agribank Krông Bông cho vay đạt 950 tỷ đồng, trong đó 100% là cho vay nông nghiệp, nông thôn. Agribank Krông Bông cũng là đơn vị duy nhất tại khu vực Tây Nguyên  được chọn là đơn vị báo cáo điển hình về doanh thu dịch vụ BATD.

 

Giang Nam

 

 

  Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

  C11
  Dịch vụ vệ sinh Việt Anh

  BÌNH LUẬN

   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ