Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Karaoke Bạch Mã M01

Agribank Đắk Lắk: Dư nợ cho vay trên 9 nghìn tỷ đồng

08:04 | 17/07/2017

Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Đắk Lắk (Agribank Đắk Lắk) cho biết, từ đầu năm đến nay, dư nợ cho vay nền kinh tế của đơn vị đạt 9.463 tỷ đồng, trong đó trên 90% dư nợ và trên 70% khách hàng vay vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với đó, Agribank Đắk Lắk đã huy động được 6.076 tỷ đồng, bằng 95,3% kế hoạch huy động vốn cả năm. Trong đó, huy động từ dân cư đạt 5.608 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 92% trên tổng nguồn vốn huy động của đơn vị.

Khách hàng giao dịch tại Agribank Đắk Lắk

Khách hàng giao dịch tại Agribank Đắk Lắk

Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng có bước phát triển khá, với doanh thu trên 22 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 18% và bằng 45% kế hoạch năm. Lợi nhuận khoán tài chính bằng 52% kế hoạch Trung ương giao cả năm; bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động.

 
Giang Nam

 

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  C11
  Dịch vụ vệ sinh Việt Anh

  BÌNH LUẬN

   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ