Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Karaoke Bạch Mã M01

Đề xuất của Bộ Tài chính: Cơ quan thuế sẽ thu luôn cả bảo hiểm xã hội

14:21 | 13/11/2017

Bộ Tài chính vừa có đề xuất để cơ quan thuế thu các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và đóng bảo hiểm xã hội.

Bộ Tài chính cho rằng như vậy sẽ giảm được gánh nặng quản lý.
 
Làm thủ tục đóng bảo hiểm xã hội.
 
Theo Bộ Tài chính: Theo quy định hiện hành, phạm vi điều chỉnh chỉ quy định quản lý và thu các khoản thuộc ngân sách nhà nước (NSNN). Tuy nhiên, thực tiễn phát sinh đòi hỏi ngoài các khoản phải thu NSNN thì còn phải thu các khoản khác ngoài ngân sách nhà nước.
 
Một trong các khoản đó là các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động vì hiện nay trước yêu cầu của xã hội là phải cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế thì cơ quan thuế tiến hành quản lý thu thuế và bào hiểm xã hội (BHXH) là phù hợp với xu thế hiện nay trên thế giới như một số quốc gia ở châu Âu đã và đang thực hiện mô hình này, trong đó có Macedonia đã chuyển đổi thành công mô hình cơ quan thuế thu cả BHXH. Do đó, phạm vi theo quy định hiện hành không còn phù hợp với tình hình mới. Nên quy định việc quản lý thu các khoản khác không thuộc NSNN trong đó có các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động là phù hợp.
 
Do vậy Bộ Tài chính cho rằng, nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và đóng BHXH; cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính như đơn vị sử dụng lao động chỉ khai và nộp thuế và BHXH tại một cơ quan  thay vì hai cơ quan như trước đây. Ngoài ra rút ngắn nhiều thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho đơn vị sử dụng lao động như giảm thời gian kê khai thuế và BHXH.
 
Trước đây, một đơn vị sử dụng lao động phải mất thời gian kê khai thuế cho cơ quan thuế và BHXH cho cơ quan BHXH thì nay, đơn vị sử dụng lao động chỉ cần khai thuế và BHXH trên cùng một tờ khai và nộp cho cơ quan thuế.  Bộ Tài chính cho rằng như vậy cải thiện môi trường kinh doanh; giảm thiểu việc thanh tra kiểm tra việc khai và nộp thuế và BXHH của đơn vị sử dụng lao động; Minh bạch hoá thủ tục hành chính và tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp;
 
Bộ Tài chính đưa ra 2 giải pháp:
 
-Thứ nhất: Giữ như hiện hành nhưng cơ quan thuế và cơ quan BHXH thực hiện phối hợp quản lý và thu BHXH theo quy chế phối hợp đã ký giữa Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam.
 
-Thứ hai: Cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ thu các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động.
 
Theo phân tích của Bộ Tài chính, với phương án một, ở mặt tích cực, việc quản lý thuế và quản lý thu BHXH vẫn do hai cơ quan tiến hành, tuy nhiên thông qua sự phối hợp trong công tác quản lý chung như: trao đổi thông tin đơn vị sử dụng lao động, trao đổi kết quả kiểm tra đã góp phần mở rộng được đối tượng tham gia BHXH và giảm nợ BHXH thông qua trao đổi kết quả thanh tra của cơ quan thuế.
 
Còn với phương án 2, tác động tích cực là giảm số lượng tờ khai phai nộp cho cơ quan nhà nước. Thay vì phải nộp hai tờ khai thuế và BHXH nộp cho hai cơ quan khác nhau thì nay chỉ cần nộp một tờ khai; Giảm thời gian khai thuế do các chỉ tiêu trên các tờ khai đã được giảm bớt do việc hợp nhất tờ khai thuế và tờ khai BHXH; Giảm chi phí khai và nộp cho đơn vị sử dụng lao động; Sử dụng chung mã số thuế của đơn vị sử dụng lao động làm mã quản lý thuế và quản lý BHXH, và mã số thuế của cá nhân làm mã để quản lý BHXH, sổ BHXH, thẻ BHYT, giảm số lượng mã mà cá nhân và đơn vị sử dụng lao động sử dụng để khai và nộp thuế BHXH góp phần đơn giản hóa trong công tác quản lý cũng như khai, nộp thuế và BHXH.
 
Đặc biệt với phương án 2, theo Bộ Tài chính sẽ giảm chi phí quản lý của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể:  Thực hiện theo giải pháp này thì chỉ còn một đầu mối là cơ quan thuế thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đơn vị sử dung lao động trong thực hiện chính sách pháp luật thuế và BHXH; Tận dụng được chi phí nguồn lực sẵn có của cơ quan thuế như: cơ sở hạ tầng ngành thuế trong công tác quản lý thuế, hệ thống công nghệ thông tin tập trung hiện đại, tổ chức bộ máy của cơ quan thuế các cấp đủ đáp ứng việc quản lý thuế và BHXH của đơn vị sử dụng lao động và cá nhân người lao động.
 
Với hai phương án trên, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị lựa chọn giải pháp thứ hai, tức là để cơ quan thuế thu cả BHXH.
 
Trước đó ít ngày, WB cũng có đánh giá nhất định đến thời gian nộp thuế và BHXH tại Việt Nam. Trong đó, thời gian nộp thuế là 498 giờ trong đó thuế 351 giờ, BHXH 147 giờ.
 

* Theo Bộ Tài chính cho rằng, nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và đóng BHXH; cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính như đơn vị sử dụng lao động chỉ khai và nộp thuế và BHXH tại một cơ quan  thay vì hai cơ quan như trước đây. Ngoài ra rút ngắn nhiều thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho đơn vị sử dụng lao động như giảm thời gian kê khai thuế và BHXH.

* Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến 27/10, cơ quan thuế các cấp ban hành 15.221 quyết định hoàn thuế với số tiền được hoàn là 80.389,6 tỷ đồng.  Trong đó, hoàn cho xuất khẩu là 12.357 hồ sơ, với số tiền là 56.218 tỷ đồng; hoàn cho dự án đầu tư là 1.647 hồ sơ, với số tiền là 21.446,6 tỷ đồng; hoàn cho lũy kế âm 12 tháng là 334 hồ sơ, với số tiền là 1.830,1 tỷ đồng; hoàn cho các trường hợp khác là 883 hồ sơ, với số tiền là 894,9 tỷ đồng. 
Tính đến cuối tháng 10, tổng số chi hoàn thuế GTGT là 80.070,9 tỷ đồng. Trong đó: chi cho quyết định năm 2016 chuyển sang là 1.057 tỷ đồng; chi cho quyết định hoàn thuế năm 2017 là 79.013,9 tỷ đồng). Ngoài ra, số thu hồi hoàn thuế GTGT hạch toán giảm chi hoàn thuế GTGT là 853,3 tỷ đồng H.H
 
Thúy Hằng

 

  Nguồn: Daidoanket.vn

  C11
  Dịch vụ vệ sinh Việt Anh

  BÌNH LUẬN

   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ