Honda oto Daklak-A01
Nhân hòa
Karaoke Bạch Mã M01

Tổ chức thanh, kiểm tra 6 nhà máy thủy điện về an toàn hồ đập

10:53 | 12/01/2018

Năm 2018, Sở Công thương sẽ tiến hành thanh, kiểm tra về công tác bảo đảm an toàn hồ đập và phòng chống lụt bão đối với 6 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các đơn vị được thanh, kiểm tra gồm: Nhà máy thủy điện Krông Hnăng (do Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba quản lý, vận hành), thủy điện Buôn Tua Shar, Sêrêpốk 3 (Công ty thủy điện Buôn Kuốp), thủy điện Sêrêpốk 4 (Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đại Hải), thủy điện Đrây H’linh và Đrây H’linh 1 (Công ty Lưới điện cao thế miền Trung).
 
Hồ chứa nhà máy thủy điện Buôn Tua Shar
 
Trên địa bàn tỉnh hiện có 24 nhà máy thủy điện đã đi vào vận hành với tổng công suất 957 MW, trong đó, riêng trên lưu vực sông Sêrêpốk có 12 công trình, công suất 841 MW.
 
Minh Thông

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  C11
  Dịch vụ vệ sinh Việt Anh

  BÌNH LUẬN

   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ