Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Krông Jing vẫn gặp khó trong thực hiện tiêu chí giao thông

16:20 | 28/02/2018

Trong thời gian qua xã Krông Jing (huyện M’Đrắk) đã tranh thủ sự đầu tư của Nhà nước, chủ động tận dụng nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp ...

... và đóng góp tự nguyện của người dân để phát triển hệ thống giao thông. Tuy nhiên, hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới vẫn là một thách thức không nhỏ với địa phương.

Krông Jing là một xã vùng 3, dân số trên 10 nghìn người; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm gần 70%, địa bàn rộng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên việc huy động sức dân để bê tông hóa đường nội thôn buôn, liên thôn buôn còn rất khó khăn. Để thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Krông Jing đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh nội lực của cả cộng đồng dân cư trên địa bàn; vận động nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu, kinh phí và đất đai để xây dựng cứng hóa những tuyến đường giao thông trên địa bàn xã, đáp ứng các tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn theo quy định. Tuy nhiên, do việc thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” còn nhiều khó khăn nên tiến độ và hiệu quả đầu tư chưa đạt so với yêu cầu thực tế.

Tuyến đường giao thông nông thôn buôn Mlốc B (xã Krông Jing) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2017.

Tuyến đường giao thông nông thôn buôn Mlốc B (xã Krông Jing) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2017.
 

Trong năm 2017, các dự án của Nhà nước đã đầu tư cho xã Krông Jing gần 2,5 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên làm mới đường giao thông nội buôn Trưng, buôn Ea Tlu, buôn M’Um với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; Chương trình 135 đầu tư bê tông hóa đường giao thông nông thôn buôn Mlốc B và duy tu, bảo dưỡng đường buôn Mgăm với tổng vốn gần 500 triệu đồng. Xã cũng vận động nhân dân đóng góp 900 ngày công lao động để xây dựng giao thông nông thôn.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn nhiều tuyến đường cần được thực hiện. Ông Y Tăng Niê, Chủ tịch UBND xã Krông Jing, cho biết theo thống kê về đường giao thông đến năm 2017, trên địa bàn xã Krông Jing có gần 88,6 km đường giao thông; trong đó đường do tỉnh quản lý 17,9 km, đường do huyện quản lý 10,9 km, đường do xã quản lý 11,2 km, đường thôn, buôn gần 33 km, đường nội đồng 15,6 km. Đến nay, 100% đường tỉnh, 47,7% đường huyện, 32,5% đường thôn buôn và 11% đường nội đồng đã được nhựa hoặc bê tông hóa, cứng hóa bằng cấp phối hoặc đá dăm; còn lại gần 42 km đường đất, chiếm gần 50% chiều dài đường giao thông toàn xã, chủ yếu là đường thôn buôn và đường nội đồng. Đây đang là một thách thức không nhỏ trong hoàn thành tiêu chí về giao thông của xã. Trong thời gian tới, bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, xã Krông Jing sẽ huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời tuyên truyền, vận động sâu rộng để người dân phát huy tốt vai trò chủ thể của mình trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Thu Nguyệt

 

 

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   hyundai daklak T7 - 1

   Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc

   Hoàng Hà Mobile kết hợp với MobiFone chính thức khai trương chi nhánh mới thuộc chương trình bán hàng liên kết tại Buôn Ma Thuột. Tham gia chương trình khai trương để có cơ hội nhận trăm ngàn ưu đãi lên tới 74%.

   Khánh Toàn
   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ