Honda Daklak T6
Nhân hòa
Toyota Buôn Ma Thuột - M01

Năm 2018, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5-3%

06:17 | 04/03/2018

Năm 2018, Đắk Lắk đặt ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5 - 3% so với năm 2017, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4% so với năm 2017.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh (bìa trái) hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê.
 
Để thực hiện được mục tiêu này, Đắk Lắk sẽ tập trung vào thực hiện các giải pháp như: Thực hiện kịp thời các chính sách giảm nghèo; phối hợp, lồng ghép hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới với các chính sách khác liên quan trên địa bàn. Khuyến khích các doanh nghiệp hỗ trợ phát triển cho các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đẩy mạnh các hình thức huy động nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, dân cư để thực hiện mục tiêu giảm nghèo; tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo tại các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền về công tác giảm nghèo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và người dân, đặc biệt là người nghèo.
Được biết, năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,59% so với năm 2016, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4,19% so với năm 2016.
Lê Ngọc

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Hyundai tháng 12
   Khánh Toàn
   C6
   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ