Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Từ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng

14:21 | 04/03/2018

Từ 3-3-2018, người đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

Từ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng

Đó là một trong những nội dung đáng lưu ý trong Thông tư số 26/2017 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016 quy định người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. 
 Theo quy định trước đây, đối tượng trên cần phải có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ mới được sử dụng các loại thẻ nói trên. Ngoài ra, Thông tư 26/2017 cũng quy định người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước thay vì được sử dụng thẻ trả trước, thẻ ghi nợ không được thấu chi như trước đây.

NHUNG NGUYÊN

 

 

  Nguồn: Báo SGGP online

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Hyundai daklak - Tháng 5
   Khánh Toàn
   C6
   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ