Honda daklak A01
Nhân hòa
M01

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 14/01/2018 đến ngày 20/01/2018

07:25 | 08/01/2018

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/01/2018 đến ngày 20/01/2018 trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, ...

...  phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau:

Ngày

Thời gian

mất điện

Khu vực mất điện

15/01/18

I/ Khu vực huyện M’Đrắc

07g30-16g00

Thôn 1; 7; 8 - Xã Cư Króa - Huyện M’Drăk.

07g30-08g00 & 15g30-16g00

Thôn 1, 2, 5 - Xã Cư Króa. Thôn 15 - xã Ea Riêng, Xã Ea Trang – Huyện M’Drăk; Thôn Ea Krông; Thôn Sông chò - Xã Cư San; Thôn 7 - Xã Cư San; Thôn 6 – Xã CưSan – Huyện M’Drăk; Buôn Cư Đhiăt - Xã Cư Đ’răm - Huyện Krông Bông.

16/01/18

I/ Khu vực huyện Krông Búk

07g15-15g45

Xã Tân Lập, huyện Krông Buk  (trừ thôn Tân Hoà)

II/ Khu vực huyện Krông Năng

07g15-08g00 & 15g00-15g45

Xã Ea Hồ, Phú Lộc, thị trấn Krông Năng, xã Tam Giang, Ea Buk, Ea Tam, Cư Klông

07g15-08g00 & 15g00-15g45

xã Ea Đah, Phú Xuân

III/ Khu vực huyện Krông Pắc

07g15-17g00

Đội 19/5 xã Hòa Đông

07g15-07g30 & 16g45-17g00

Thôn Liên Cơ, đội 15/2, Đội 17, đội Quyết Thắng, Đội 1/5, đội 19/5, Thôn Liên Cơ, đội 30/4 công ty Café Thắng Lợi. xã Hòa Đông, Huyện Krông Păk; Dọc quốc lộ 26 từ trụ sở Công ty Cà phê Thắng Lợi đến Km19, khu vực hồ Ea Nhái, đội Quyết Thắng, đội 17, đội 19/5, 1/5 Công ty cà phê Thắng lợi xã Hòa Đông huyện Krông Păk.

17/01/18

I/ Khu vực huyện Ea Kar

06g30-13g30

Thôn 1, 14, Hữu Nghị -xã Eađar, Xã Easô; Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Buôn Easar- Xã Easar, Xã Easô, TT Ea Knốp

06g30-07g00 & 13g00-13g30

Khối 6A, 6B, 7, 9, 14 -TT Ea Knốp

06g30-07g00 & 13g00-13g30

Thôn 4, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - xã EaÔ; xã Cư Elang

II/ Khu vực huyện Ea Sup

07g30-16g00

Các thôn: 13, 14, 18 xã Ea Lê; thôn Bình Lợi xã Cư Mlan; Các thôn: 2, 3, 4 TT Ea Súp

07g30-08g00 & 15g30-16g00

Thị trấn Ea Súp (trừ thôn 2, 3, 4); xã Cư M lan ( Trù thôn 13, 14, 18 xã Ea Lê; thôn Bình Lợi ); Thôn 18-xã Ea Lê

18/01/18

I/ Khu vực huyện Krông Năng

06g30-08g30 & 14g30-16g00

Phú Xuân

06g30-16g00

Xã Ea Đah

II/ Khu vực huyện Ea Kar

07g15-16g00

Điện Biên 1, Điện Biên 2, Điện Biên 3- xã Ea Kmut; thôn 2, 12 -xã Cư Ni; xã EaÔ - trừ thôn 1A, 2A, 2B và thôn 3; xã Cư Elang -huyện EaKar

19/01/18

I/ Khu vực huyện Lăk

07g30-16g00

Khu vực TT Liên Sơn, Chi cục thuế huyện Lăk, Công an huyện Lăk , Xã Bông Krang, và xã Yang Tao H. Lăk

II/ Khu vực huyện Krông Pắc

06g30-16g00

Dọc quốc lộ 26 từ Km12 đến Km15, thôn 12 xã EaTu, trạm bơm nước buôn KôTam, bưu điện Hòa Đông, UBND xã Hòa Đông, thôn Hòa Thắng xã Hòa Đông huyện Krông Păk.

20/01/18

I/ Khu vực huyện Krông Búk

06g30-08g00 & 14g30-16g00

Thôn Bình Minh, thôn Liên Hoá, thôn Độc lập - xã Cư Kpô, huyện Krông Buk

II/ Khu vực huyện Krông Năng

06g30-08g00 & 14g30-16g00

các xã: Ea Toh, xã Ea Tân, xã Đliê Ya, Các trạm bơm: Cư Klông 1, 2, 3, 4 và buôn Cư Klông: Xã Cư Klông.

06g30-16g00

Xã Đliê Ya, Các trạm bơm: Cư Klông 1, 2, 3, 4 và buôn Cư Klông: xã Cư Klông

III/ Khu vực huyện Ea Sup

07g30-16g00

Các thôn: 8, 9 TT Ea Súp; Các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6 xã Cư MLan

07g30-08g00 & 15g30-16g00

Thị trấn Ea Súp (trừ thôn 8, 9); xã Cư M lan (trừ thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6); Thôn 18-xã Ea Lê

 

  Điện lực Đắk Lắk

  CÁC TIN KHÁC

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ