Honda daklak A01
Nhân hòa
M01

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 04/02/2018 đến ngày 10/02/2018

09:59 | 26/01/2018

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/02/2018 đến ngày 10/02/2018 trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, ...

 

Ngày

Thời gian

mất điện

Khu vực mất điện

04/02/18

 I/  Khu vực huyện Ea H’Leo

06g15-12g00

Các xã EaRal, EaH'Leo, EaWy, CuMok, CưAmung,  Công ty CP Trường Thành

06g15-12g00

Cụm công nghiệp Trường Thành, EaLao, Buôn Lê (TT EaĐrăng)

05/02/18

 I/  Khu vực huyện M’Đrắc

07g30-16g00

Xã EaPill - Huyện M’Drăk.

06/02/18

I/ Khu vực TP Buôn Ma Thuột

06g00-17g00

Sân bay-Cảng hàng không Buôn Ma Thuột

 II/  Khu vực huyện Ea Kar

07g30-13g30

Xã Cưyang; Xã CưBông; thôn 1A, 1B - xã Eaô, thôn 4, 6B, 8, 12, 13 14 - xã Eapal - huyện Eakar

07g30-08g00 & 13g00-13g30

Xã Cưprông;  thôn 2, 6A, 6C, 7- xã Eapal - huyện Eakar

07/02/18

 I/  Khu vực huyện Krông Búk

06g30-16g15

Cụm công nghiệp huyện Krông Buk, khu vực nông trường cao su  Cư Kpô - xã Chư Kpô; Thôn Ea Krôm- xã Cư Né. Thôn 11, 12, 13, 14, 15 - xã Pơng Đrang, Thôn Kty, thôn Nam Anh, thôn Nam Trung, thôn Nam Tân - Xã Chư Kpô. Buôn Ea Nho - xã Cư Kpô; thôn 9 - xã Ea Ngai. Thôn Tự Quảng - xã Ea Sin, huyện Krông Buk

06g30-07g00 & 15g45-16g15

Xã Cư Né; xã Cư Pơng  ( trừ buôn Ajun Cư Duốt); xã Ea Sin;  UBND huyện Krông Buk, Huyện ủy Krông Buk, huyện Krông Buk. Xã Ea Kuế, huyện Cư Mgar.

 II/  Khu vực huyện Krông Năng

06g30-16g15

Các xã: Ea Toh, xã Ea Tân (trừ Thôn Đồng Tâm, Ea Tưn, Thanh Cao, Ea Chiêu), xã Đliê Ya (trừ thôn Quyết Tiến), Các trạm bơm: Cư Klông 1, 2, 3, 4 và buôn Cư Klông: Xã Cư Klông.

06g30-07g00 & 15g45-16g15

Thôn Quyết tiến - xã Đliêya, Thôn Đồng Tâm, Ea Tưn, Thanh Cao, Ea Chiêu: xã Ea Tân

III/  Khu vực huyện Ea H’Leo

06g30-07g00 & 15g45-16g15

Xã EaNam, 1 phần TT EaĐrăng  (khối 3, 4)

08/02/18

 I/  Khu vực huyện Ea H’Leo

07g30-16g00

Các thôn 5, 8,9, 10,11 xã EaHiao

07g30-08g00 & 15g30-16g00

Thôn 7 xã EaHiao

 II/  Khu vực thị xã Buôn Hồ

06g30-15g30

Thôn Đông Xuân, xã Ea Blang, Thôn 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, thôn Ea Cung -  xã Ea Đrông, thị xã Buôn Hồ. Thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10, thôn Ea Cung -  xã Ea Đrông, thị xã Buôn Hồ. Thôn 7, thôn 8 - xã Ea Đrông, thị xã Buôn Hồ.

08/02/18

06h30-07h00 & 15g00-15g30

UBND thị xã Buôn Hồ; Chợ Buôn Hồ; khách sạn Buôn Hồ; Công ty cà phê Buôn Hồ; Bệnh viện Đa Khoa thị xã Buôn Hồ; Công ty cấp thoát nước; Ban chỉ huy quân sự thị xã Buôn Hồ; Công ty TNHH SX TM và DV Trung Khoa; phường Đạt Hiếu; phường An Lạc; phường An Bình; Phường Đoàn Kết; phường Thiện An; TDP Tân Hà 1, 2, 3 - phường Thống Nhất - TX Buôn Hồ. Mỏ đá Việt Hà; Mỏ đá Thạch Nguyên An; Trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng; Bưu điện Hà Lan, Trạm bơm tưới Tân Hà 3, TDP Tân Hà 4, Buôn Đlung 1A, Buôn Đlung 1B, TDP Hợp Thành - phường Thống Nhất; Công ty cấp thoát nước - phường Thống Nhất - phường Bình Tân; TDP Đạt Hiếu 4, phường Đạt Hiếu; TDP 7, 10 - phường An Bình; Phường Bình Tân; Trạm bơm tưới Đồi Dốc Nặng, Buôn Trang - xã Ea Blang; xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ

 III/  Khu vực huyện Krông Búk

06h30-07h00 & 15g00-15g30

Xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk

 IV/  Khu vực huyện Cư M’gar

06h30-07h00 & 15g00-15g30

Xã CưDliêM'Nông, Công ty cà phê Đrao

 V/  Khu vực huyện Krông Năng

09g30-16g00

Thôn Hòa Bình, Lộc Bình Buôn Vít, Buôn Trấp KSơ, Buôn Hồ B, thôn Hồ Tiến - xã EHồ:  Xã Phú Lộc  (trừ thôn Lộc Thanh, Lộc Thịnh, Lộc Thiện), xưỡng CTy cao su, môt phần khối 1, 3, 4, 9 –TT Krông Năng. Thị trấn Krông Năng, xã Tam Giang, xã Ea Buk, xã Ea Tam, xã Cư Klông, Trưởng THPT Tôn Đức Thắng

09g30-10g00 & 15g30-16g00

Thị trấn Krông Năng  (trừ khối 3, khối 7); thôn Ea lê, Hồ Tiếng, thôn 4, Buôn Weo - xã Ea Hồ. xã Ea Đah, Phú Xuân

09/02/18

I/ Khu vực huyện Ea Súp

07g30-16g00

Toàn huyện

II/ Khu vực huyện Buôn Đôn

07g30-16g00

Toàn huyện (trừ xã Ea Nuôl, xã Ea Bar)

10/02/18

I/ Khu vực huyên Cư Kuin

07g30-12g00

Khu vực thôn 5 xã Ea Ktur; thôn 8, xã Ea Bhôk; Thôn Nam Hòa xã Dray Bhăng, Công ty cao su 19/8. buôn Ea MTá xã Ea Bhôk, trường PTTH Y Jut,

07g30-08g00 & 11g30-12g00

Khu vực thôn 14 xã Cư Êwi; thôn Kim Châu xã Dray Bhăng; thôn 1, 2, 4, 5, 6, 7 buôn Ea Bhôk, buôn Ea MTá xã Ea Bhôk; Thôn 7 xã Ea hu; thôn 11, 14, 23, 24 xã Ea Ning. Khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin, trường PTTH Y Jut, Công ty Cà phê Ea Ktur; Khu vực thôn Kim Châu xã Dray Bhăng; buôn Ea MTá xã Ea Bhôk. Thôn 6, 7, 8, 9, 10, 23 EaNing. Xã Cư Ewi. Xã Eahu (Trừ thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 )

 II/  Khu vực thị xã Buôn Hồ

07g15-15g30

Trung Đoàn 95, Đài phát sóng truyền hình Hà Lan; Buôn Gram, thôn 9, xã Cư Bao - thị xã Buôn Hồ

07g15-07g45 & 15g00-15g30

Trung đoàn 95; Đài phát sóng truyền hình Hà Lan; Công ty cấp thoát nước; Trạm bơm tưới - phường Bình Tân. Trạm thu phí Buôn Hồ. Thôn Bình Minh 1; thôn Bình Thành 2; thôn Bình Hòa; thôn Bình Hòa 3, Buôn Quăm A, buôn Quăm B, Buôn Bol 1, buôn Chà Là - xã Bình Thuận, Thôn  8, Sơn Lộc 2, Tây Hà 1,  Buôn KWăng, Bưu điện Cư Bao - Xã Cư Bao- thị xã Buôn Hồ

 III/  Khu vực huyện Cư M’Gar

07g15-07g45 & 15g00-15g30

NT Cao su Phú Xuân, Thôn Phú Thành, Tân Phú, Đoàn Kết, Nam Kỳ Xã EaĐrơng

 

  Điện lực Đắk Lắk

  CÁC TIN KHÁC

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ