Honda daklak A01
Nhân hòa
M01

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 - 19/2)

08:18 | 13/02/2017

Tại các tỉnh phía bắc, chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa trà sớm đẻ nhánh, lúa trà muộn mới gieo, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi.

1. Trên lúa

a) Các tỉnh phía Bắc

Thực hiện đẩy nhanh tiến độ gieo cấy nhằm đảm bảo kịp khung thời vụ, không xuống giống trong những ngày có rét đậm, rét hại. Sâu bệnh trên lúa tiếp tục tập trung vào một số đối tượng chính như chuột, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá.

- Chuột: Tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa trà sớm đẻ nhánh, lúa trà muộn mới gieo, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi.

- Bệnh đạo ôn lá: Điều kiện thời tiết trong thời gian tới của các tỉnh phía Bắc rất thuận lợi cho bệnh phát sinh gây hại, cần theo dõi chặt diễn biến của bệnh trên đồng ruộng.

- Ốc bươu vàng sẽ tiếp tục gây hại tăng trên mạ, lúa mới gieo, cấy.

Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn sâu chuyển vụ như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu - rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm… trên mạ, lúa đã gieo cấy.

b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Trên lúa đông xuân sớm giai đoạn làm đòng, trỗ chín: Rầy nâu và rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ lá, cổ bông, bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn... gây hại chủ yếu

- Trên lúa đông xuân chính vụ giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái: Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại gia tăng, hại nặng cục bộ. Chuột tiếp tục gia tăng gây hại diện rộng trong điều kiện thời tiết ấm, hại nặng ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương, những nơi tổ chức phòng trừ chưa tốt

- Ốc bươu vàng phát sinh và lây lan theo nguồn nước trên lúa đông xuân muộn giai đoạn sạ - mạ.

c) Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 4 - 5.

- Điều kiện thời tiết hiện tại vẫn thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ.

- Sâu năn tiếp tục phát sinh gây hại, hại nặng cục bộ một số vùng, địa phương. Ngoài ra cũng cần lưu ý đến các đối tượng như bệnh lem lép hạt, bạc lá, chuột giai đoạn đòng trỗ - chín.
 

2. Trên cây trồng khác

- Cây ngô: Các đối tượng sâu hại như sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn gây hại nhẹ, rải rác.

- Cây rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại mức độ nhẹ đến trung bình.

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ hại tăng; bệnh chết nhanh, chết chậm giảm nhẹ.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành có xu hướng tăng về diện tích nhiễm bệnh.

- Cây thanh long: Diện tích nhiễm và mức độ hại của bệnh đốm nâu giảm.

- Cây nhãn: Chổi rồng nhãn giảm nhẹ về diện tích nhiễm và mức độ hại.

CỤC BVTV

KHUYẾN CÁO

Cây lúa: Khi xuất hiện bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông phun thuốc Beam 75WP đặc trị đạo ôn, nếu xuất hiện bệnh bạc lá do vi khuẩn có thể kết hợp với thuốc trừ khuẩn Bonny 4SL (hoặc bộ HAI-BB). Để phòng trừ các nấm bệnh gây lem lép hạt có thể phối hợp Aviso 350SC giai đoạn trước trổ và sau trổ đều (hoặc bộ HAI-BBA). Đối với bệnh khô vằn (đốm vằn) có thể dùng Pulsor 23F (0,22 - 0,33 lít/ha) phun khi bệnh chớm xuất hiện.

Đối với sâu cuốn lá nhỏ phun Opulent 150SC, Altach 5EC hoặc Wellof 330EC. Khi xuất hiện rầy ở mật độ cao có thể phun Applaud 10WP (1,5 - 2kg/ha) hoặc rải Wellof 3GR (12kg/ha). Phòng trừ ốc bươu vàng bằng cách rải thuốc ốc Honeycin 6GR (5kg/ha).

Cây rau màu: Trừ sâu khoang, sâu xanh bằng Atabron 5EC (1 lít/ha).

Cây thanh long: Phun phòng định kỳ bộ ba trừ đốm nâu của Cty CP Nông dược HAI để phòng trừ nấm bệnh tấn công cành và trái.

Cây tiêu: Phòng bệnh chết nhanh, chết chậm định kỳ bằng nhóm sản phẩm Manozeb 80WP + Bonny 4SL và kết hợp rải Wellof 3GR (20 - 25gr/gốc) trừ rệp sáp gốc và rễ.

Cà phê: Bệnh khô cành phun Carbenda Supper 50SC hoặc Manozeb 80WP; Rệp sáp, rệp vảy xanh cần phun Nurelle D 25/2.5EC (1 - 1,5 lít/ha).

H.A.I

 

 

  Nguồn: nongnghiep.vn

  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Hyundai xuân Kỷ Hợi
   Khánh Toàn
   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ