Honda daklak A01
Nhân hòa
M01

Tập huấn kỹ năng truyền thông về quyền thông tin cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

13:46 | 07/01/2017

Trong 2 ngày 6 và 7-1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông cho hơn 50 học viên là phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉn

... tuyên truyền viên của các Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh cấp huyện, xã, phường trong tỉnh.

 
Quang cảnh lớp tập huấn.

Các học viên được phổ biến một số nội dung như: Luật Báo chí 2016, Luật Tiếp cận thông tin 2016; các kỹ năng cần thiết để tuyên truyền về đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin cho người dân ở vùng biên giới, miền núi; kinh nghiệm hỗ trợ quyền thông tin cho các nhóm người dễ bị tổn thương; sử dụng truyền thông để tuyên truyền về quyền thông tin cho các nhóm đối tượng trong các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, đất đai, rừng, hành chính công, đầu tư công và an sinh xã hội…

Qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên hiểu được quyền thông tin của người dân, đặc biệt là dân tộc thiểu số, miền núi được quy định trong Luật Báo chí 2016 và Luật Tiếp cận thông tin 2016 cũng như những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên truyền về quyền này ở Tây Nguyên; linh hoạt sử dụng các công cụ truyền thông hỗ trợ việc bảo đảm thực hiện quyền thông tin của công dân ở nhiều hoàn cảnh, địa bàn, lĩnh vực khác nhau.

Vạn Tiếp

 

  Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ