Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Shop Bạch Mã M01

6,4 tỷ đồng giải quyết chế độ lao động dôi dư.

07:44 | 21/04/2017

Theo Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) tỉnh, trong tổng số 5.141 lao động của các công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện sắp xếp đổi mới, ...

... có 4.766 lao động sẽ được tiếp tục sử dụng, 18 lao động được đào tạo lại và chuyển nghề, 19 nghỉ việc theo Luật lao động, số lao động dôi dư còn lại sẽ có phương án sắp xếp.

Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án sử dụng lao động đối với 9 công ty với tổng kinh phí đề nghị giải quyết cho 77 lao động dôi dư là 6,453 tỷ đồng. 

Phơi cà phê thóc tại nhà máy chế biến của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An

Phơi đảo cà phê thóc tại nhà máy chế biến của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An

UBND tỉnh đang quản lý 29 DN Nhà nước thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có 4 DN thuộc diện sắp xếp theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg và 25 DN thuộc diện sắp xếp theo văn bản 1832/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đã ban hành 9/9 quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, chuyển đổi các công ty nông, lâm nghiệp từ mô hình công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên; 8/8 quyết định cổ phần hóa và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại 8 công ty thực hiện cổ phần hóa, 3/3 quyết định giải thể và quyết định thành lập Hội đồng giải thể tại 3 công ty lâm nghiệp. Hiện nay, tỉnh đã chuyển đổi xong 6/9 công ty nông, lâm nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên, 8 công ty đang thực hiện cổ phần hóa, đến 2019 sẽ hoàn thành và thoái vốn Nhà nước theo kế hoạch. 

 Lê Hương

 

  Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

  C11
  Dịch vụ vệ sinh Việt Anh

  BÌNH LUẬN

   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ