Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Khách sạn Bạch Mã M01

Bồi dưỡng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý của cán bộ ngành Thuế

13:53 | 14/11/2017

Cục Thuế tỉnh vừa phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính), tổ chức lớp bồi dưỡng cho công chức là lãnh đạo cấp phòng, chi cục và tương đương.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt các nội dung: vận dụng kiến thức kỹ năng lãnh đạo cấp phòng, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác, cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác, quản lý và phát triển nhân sự, kỹ năng tham mưu; thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về quản lý lãnh đạo cấp phòng; phân cấp quản lý trong lĩnh vực tài chính, những vấn đề thực tiễn trong cải cách tài chính công; kỹ năng, công cụ, mô hình trong phân tích và dự báo kinh tế - tài chính...

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Các kiến thức trên đều gắn liền với tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý tại đơn vị trong thời gian tới được tốt hơn.

 
Giang Nam
 

 

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  C11
  Dịch vụ vệ sinh Việt Anh

  BÌNH LUẬN

   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ