Honda daklak A01
Nhân hòa
Khách sạn Tuấn Vũ - M01

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở

10:44 | 11/10/2018

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, TP và phân cấp cho BHXH cấp huyện tổ chức chi trả bảo hiểm y tế (BHYT) trong khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở;...

....hướng dẫn người tham gia BHYT lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, pháp luật về BHYT, cùng với vai trò thiết thực của BHYT trong đời sống đã giúp người dân dần nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của BHYT. Từ đó chủ động tham gia như một biện pháp hữu hiệu dự phòng chăm lo sức khỏe cho cá nhân cũng như các thành viên trong gia đình.

Số lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh tại các tuyến cơ sở gia tăng

Điều này được thể hiện qua số lượt khám, chữa bệnh BHYT liên tục tăng qua các năm, tương ứng với đó là chi phí khám, chữa bệnh được chi từ Quỹ BHYT cũng tăng: Năm 2017, có 168 triệu lượt khám chữa bệnh (KCB) BHYT, tăng 14% so với năm 2016. Số lượt KCB ngoại trú là 152,8 triệu lượt, tăng 15% và số lượt KCB nội trú là 15,3 triệu lượt, tăng 9% so với năm 2016. Số chi KCB BHYT tăng thêm 30% so với năm 2016.

Bên cạnh đó, năm 2016 tần suất KCB là 1.9 lượt khám/thẻ/năm, năm 2017 là 2.1 lượt khám/thẻ/năm. Như vậy, số đối tượng tham gia BHYT năm 2017 tăng 4,036 triệu so với năm 2016 nhưng số lượt KCB tăng 21,085 triệu lượt.

Đồng thời, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, TP và phân cấp cho BHXH cấp huyện để tổ chức thực hiện BHYT trong KCB tại tuyến cơ sở; hướng dẫn người tham gia BHYT lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu.

Theo đó, cấp huyện được quyền đăng ký KCB ban đầu tại tuyến y tế cơ sở không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB; được quyền ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở KCB đủ điều kiện theo quy định; thực hiện công tác giám định BHYT; thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Theo Tổng cục Thống kế, tổng giá trị quà tặng cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội trong 9 tháng đầu năm 2018 là 4.763 tỷ đồng. Bên cạnh đó có gần 22,6 triệu thẻ BHYT, sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước.

Năm 2017, có 61% số lượng thẻ BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, nhưng đến năm 2018, có 71% thẻ BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, tăng 10% so với năm 2017.

Năm 2017, số cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT là 2.167, trong đó có 1.243 cơ sở KCB tuyến huyện, 239 y tế cơ quan và gần 10.000 trạm y tế xã. Năm 2018, số cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT là 2.316, trong đó có 1.407 cơ sở KCB tuyến huyện, 211 y tế cơ quan và gần 10.000 trạm y tế xã.

Giai đoạn 2010 - 2014, số lượt KCB sử dụng thẻ BHYT tại tuyến xã tăng qua các năm, với tỉ lệ gia tăng bình quân 4%. Chi phí KCB bằng BHYT tại tuyến xã có xu hướng gia tăng; còn chi phí KCB BHYT tại tuyến huyện tăng rất mạnh, trong đó, năm 2016 gấp rưỡi năm 2015; năm 2017 gấp hơn hai lần năm 2015.

Chi phí bình quân/lượt tại tuyến xã, huyện tăng mạnh qua các năm, trong đó chi phí bình quân tuyến xã của 6 tháng đầu năm 2018 gần gấp đôi so với năm 2014 và gấp rưỡi so với năm 2016. Chi phí bình quân tuyến huyện 6 tháng đầu năm 2018 gấp 1,8 lần so với năm 2015.

Đặc biệt, cơ cấu chi phí đang có sự dịch chuyển tỉ lệ chi KCB từ tuyến TƯ xuống tuyến huyện. Cụ thể năm 2015 tỉ lệ chi tại tuyến trung ương chiếm 22,4%; năm 2017 chiếm 18% tổng chi KCB các tuyến. Trong khi đó, chi phí KCB tuyến tuyện, xã gia tăng 26,3% năm 2015 tăng lên 31,3% năm 2017.

Theo định hướng, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông BHYT. Hướng người tham gia BHYT khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở để được chăm sóc sức khỏe kịp thời, giảm các chi phí hành chính.

Đồng BHXH các cấp thời phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử... nhằm giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện ngay từ tuyến y tế cơ sở.

Nhờ hệ thống y tế cơ sở phát triển, đã giúp công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cơ sở được tăng cường và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tại chỗ cho người bệnh. Người dân không phải đi lại tốn kém lên tuyến trên, gây quá tải tuyến trên và phải chờ đợi, dẫn đến sự không hài lòng của bệnh nhân.

HƯNG GIANG

  nguồn “nongnghiep.vn”

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ