Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020

08:11 | 20/04/2019

UBND tỉnh vừa có quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Đề án để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân về phát triển, ứng dụng nông nghiệp CNC là nhiệm vụ chiến lược, giúp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cao thu nhập cho người dân. Giai đoạn 2019 – 2020 sẽ thành lập Khu Nông nghiệp CNC tại xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột), đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng và phát triển các vùng nông nghiệp, chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC; xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC (dành cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này) như miễn, giảm tiền thuê đất, ưu đãi về thuế; đào tạo cán bộ làm công tác quản lý, lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng CNC…

Trình diễn phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái trên cánh đồng Buôn Trấp (huyện Krông Ana)

Mục đích của Kế hoạch này nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Đề án nêu trên đến năm 2020 được chủ động, đồng bộ, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong thực tế, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Hoàng Tuyết

  nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Hyundai daklak T6 - 1
   Shopee - A06
   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ