Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Nhà hàng Bạch Mã M01

Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, giai đoạn 2013-2020

14:22 | 03/10/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020".

Đề án này được áp dụng đối với 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Thanh niên tình nguyện giúp học sinh vùng sâu của tỉnh Dak Lak ôn tập hè.(Ảnh minh họa)

Theo đó, phấn đấu đến năm 2015, tuyển chọn 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để bố trí thực hiện công việc của các chức danh theo nhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới.

Đội viên được tăng cường về các xã thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án này không nằm trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP.

Về lộ trình thực hiện Đề án, trong năm 2013 chỉ thực hiện công tác tổ chức, triển khai thực hiện Đề án. Đến năm 2014 sẽ tuyển chọn, bồi dưỡng và bố trí 300 trí thức trẻ. Số lượng còn lại (200 trí thức trẻ) sẽ được tuyển chọn, bồi dưỡng và bố trí trong năm 2015 để bảo đảm đủ số lượng trí thức trẻ bố trí cho 500 xã thuộc phạm vi Đề án. Từ năm 2014 đến năm 2020, sau khi đội viên về xã công tác, sẽ tiến hành theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của trí thức trẻ khi về xã công tác. Đề án sẽ được tổng kết vào cuối năm 2020.

  Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

  C11
  Dịch vụ vệ sinh Việt Anh

  BÌNH LUẬN

   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ