Honda daklak A01
Nhân hòa
M01

Huyện Cư Kuin: Chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

14:47 | 05/12/2017

Để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, ...

... Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) huyện Cư Kuin không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động phối hợp với các phòng ban, các tổ chức đoàn thể của huyện mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Năng Tuệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện Cư Kuin cho biết, trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác lý luận, hằng năm, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, chương trình tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị theo từng loại hình lớp bồi dưỡng, từng tháng, từng quý. Cùng với đó, Trung tâm còn khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng kế hoạch mở lớp theo nhu cầu thực tế của mỗi địa phương.

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cư Kuin trao chứng nhận lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới.

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cư Kuin trao chứng nhận lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới.
 

Trăn trở hiện nay của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trung tâm BDCT huyện Cư Kuin là cơ sở vật chất hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trung tâm hiện chỉ có 2 giảng viên, phần lớn phải mời thêm giảng viên kiêm chức để bảo đảm chất lượng giảng dạy”

Đồng chí Nguyễn Năng Tuệ,Giám đốc Trung tâm BDCT huyện Cư Kuin

Xác định lực lượng quần chúng ưu tú, đảng viên mới là nòng cốt trong công tác phát triển Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương, những năm qua, Trung tâm BDCT huyện luôn xem công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng này là nhiệm vụ trọng tâm. Từ năm 2008 đến nay, Trung tâm BDCT huyện đã mở 51 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.147 quần chúng ưu tú; 29 lớp cho 1.787 đảng viên mới; 20 lớp cho 2.325 cấp ủy và bí thư chi bộ; 9 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 344 cán bộ, đảng viên. Nhờ công tác đào tạo được chú trọng, tỷ lệ khá, giỏi các lớp bồi dưỡng đều đạt trên 65%; trên 98% học viên được cấp chứng nhận sau bồi dưỡng.

Bên cạnh việc sắp xếp lịch học và nội dung giảng dạy khoa học, Trung tâm còn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học viên dễ tiếp thu. Ngoài việc sử dụng phương pháp thuyết trình, diễn giải gắn với liên hệ tình hình thực tế cơ sở, Trung tâm BDCT huyện còn áp dụng phương pháp phát huy tính chủ động của học viên như giảng viên nêu vấn đề, học viên thảo luận; sử dụng phương tiện trợ giảng hiện đại, sử dụng trình chiếu powerpoint. Ngoài ra, Trung tâm còn mời giảng viên kiêm chức là các đồng chí Thường trực Huyện ủy có trình độ lý luận chính trị vững vàng, gắn tình hình thực tế của địa phương vào nội dung bài giảng, giúp học viên dễ liên hệ. Nhờ vậy, số học viên sau khi tham gia các chương trình học tập, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đã nâng cao nhận thức tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương.

Hồng Chuyên

 

 

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ