Honda daklak A01
Nhân hòa
M01

Chú trọng bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16:12 | 05/12/2017

Sáng 5-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020”...

... và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị về chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN được nâng lên, các chính sách, chế độ BHXH, BHYT được triển khai đầy đủ, kịp thời…

Tính đến hết tháng 10-2017, toàn tỉnh có 99.997 lao động tham gia BHXH, đạt 8,93%; hơn 1,52 triệu người tham gia BHYT, đạt 81,46% (tăng 10,53% so với năm 2012); 7,73% lực lượng lao động tham gia BHTN.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, một năm qua, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, cấp ủy ở cơ sở quan tâm đẩy mạnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn  Đảng.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và bồi dưỡng nội dung các chuyên đề được cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị được nâng cao, qua đó phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy các cấp và cả hệ thống chính trị đã đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 và 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Đối với công tác BHXH, BHYT cần thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành chức năng; luôn chủ động trong tham mưu, đề xuất để huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, chấn chỉnh hành vi giao tiếp của cán bộ…

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra; chú trọng bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh  trao Bằng khen của Tỉnh ủy tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 và tặng Bằng khen cho 21 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Khả Lê

 

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ