Honda daklak A01
Nhân hòa
M01

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2017

09:05 | 09/12/2017

Trong 2 ngày 7 và 8-12, Ban Tuyên giáo Huyện ủy M’Đrắk phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2017.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 174 học viên là cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở của 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. 

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã được nghiên cứu, trao đổi, học tập 3 chuyên đề: phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng, phương pháp nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống “điểm nóng” ở cơ sở; công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, truyền thống cách mạng xã, thị trấn.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở đã được nâng cao trình độ nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và đơn vị mình công tác.       

Duy Tiến  

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ