Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Đắk Lắk có 2 huyện được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020

07:39 | 13/03/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 7-3-2018 Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ.  
 
Nhóm 2 gồm 29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk có 2 huyện được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo gồm: huyện Lắk và M’Đrắk. Các huyện này từ năm 2018 đến hết năm 2020 thực hiện các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg với định mức hỗ trợ bằng 70% so với các huyện nghèo thuộc Nhóm 1. 
 
Hội viên phụ nữ xã Krông Jing, huyện M'Đrắk phát triển cây mía từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội. (Ảnh: minh họa)

Nhóm 3 gồm 8 huyện thuộc 6 tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Nhóm này thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (trừ chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng) và các chính sách quy định tại Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg đến hết năm 2020 với định mức hỗ trợ bằng 100% so với các huyện nghèo thuộc Nhóm 1.

Nguyễn Xuân

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Hyundai Daklak
   Máy chiếu
   C6
   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ