Honda daklak A01
Nhân hòa
Khách sạn Tuấn Vũ - M01

Bảo vệ và phát triển bền vững hơn 500 nghìn héc-ta rừng

07:55 | 11/07/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5309/UBND-NN&MT triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

Theo đó, riêng trong giai đoạn 2018-2020, mục tiêu của tỉnh là bảo vệ và phát triển bền vững 461.384,5 ha rừng tự nhiên hiện có và 55.121,3 ha rừng trồng; khoán quản lý bảo vệ rừng tại các xã khu vực II, III theo Nghị định số 75/2015/QĐ-TTg, ngày 9-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ với diện tích 187.079 ha; trồng mới 2.479 ha rừng; khoanh nuôi, tái sinh 5.467 ha rừng tự nhiên; chăm sóc 2.394 ha rừng trồng; xây dựng cơ sở phòng chống cháy rừng; làm mới 24 km đường lâm nghiệp; tiếp tục triển khai các dự án đầu tư và phát triển Vườn Quốc gia Chư Yang Sin giai đoạn 2004-2020; Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020; tiếp tục triển khai Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk...

Tổng nhu cầu vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2020 đề nghị Trung ương hỗ trợ 448,05 tỷ đồng, trong đó các hoạt động sử dụng nguồn vốn sự nghiệp 266,37 tỷ đồng; các hoạt động sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển 181,68 tỷ đồng.

Vạn Tiếp

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ