Honda daklak A01
Nhân hòa
Khách sạn Tuấn Vũ - M01

BHXH TP. Buôn Ma Thuột: Công khai xin lỗi đối với 100% hồ sơ quá hạn

14:17 | 11/10/2018

Sáng 10-10, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2018 đã kiểm tra công tác CCHC tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Buôn Ma Thuột. Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 1-2017 đến hết tháng 6-2018.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, trong thời gian nói trên, BHXH TP. Buôn Ma Thuột đã duy trì và thực hiện nghiêm túc cơ chế “một cửa” theo đúng Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHYT, BHTN); tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC trên cơ sở phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ 3.0”, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thường xuyên cập nhật, kịp thời công khai, niêm yết bổ sung khi có những thay đổi về TTHC hoặc quy trình giải quyết chế độ, chính sách để các tổ chức, cá nhân đến giao dịch biết và thực hiện đúng .

Thành viên Đoàn kiểm tra kiểm tra công khai niêm yết văn bản xin lỗi hồ sơ quá hạn...

Đối với việc xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn TTHC trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28-12-2016 của UBND tỉnh, từ tháng 1-2017 đến tháng 6-2018, BHXH TP. Buôn Ma Thuột đã giải quyết 62.201 hồ sơ, trong đó có 4 hồ sơ quá hạn. Đơn vị đã có văn bản xin lỗi đói với các hồ sơ quá hạn và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như đăng tải trên Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh.

Về thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC), BHXH thành phố thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với CBCCVC; tạo điều kiện cho viên chức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

... và quy trình tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của BHXH TP. Buôn Ma Thuột.

Đoàn kiểm tra cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu BHXH TP. Buôn Ma Thuột khắc phục ngay, đó là: diện tích làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đảm bảo theo quy định; chưa thực hiện triệt để việc xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống nên xảy ra trường hợp hồ sơ trễ hẹn hằng tháng trên phần mềm Tiếp nhận và trả kết quả; trên bàn làm việc của nhân viên chưa có bảng tên theo quy định.

Kim Oanh

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ