Honda Daklak T6
Nhân hòa

Cư Jút tinh giảm 973 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bon, buôn, tổ dân phố

13:44 | 16/07/2019

Theo UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông), thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, toàn huyện...

... đã tiến hành bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách tại 127 thôn, buôn, bon, tổ dân phố trên địa bàn.

Kết quả đã tinh giảm số lượng từ 1.778 người xuống còn 805 người, giảm 973 người. Việc sắp xếp tinh gọn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bon, buôn, tổ dân phố bảo đảm thực hiện theo đúng tiến độ, số lượng theo quy định.

Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở sau khi sắp xếp phát huy tinh trần trách nhiệm, nâng cao kỹ năng để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các thôn, bon, buôn, tổ dân phố.

Bình Minh

  nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ