Honda Daklak A01
Dangfarm - A02

UBDN tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét ba nội dung quan trọng

14:17 | 06/11/2019

Ngày 5-11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh về những nội dung trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX.

Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo nội dung dự thảo, đại biểu đã cho ý kiến, giải trình về: Dự thảo nghị quyết phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường cho các cấp ngân sách thuộc tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 14-12-2016 của HĐND tỉnh; quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2030; quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế hội đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NQ-CP năm 2020; Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị kết luận tại cuộc họp

Lãnh đạo và các thành viên UBND tỉnh thống nhất thông qua để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới ba nội dung. Hai nội dung gồm: Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2030, Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh, các cơ quan soạn thảo nội dung sẽ tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung theo thẩm quyền để trình HĐND tỉnh ở những kỳ họp sau.

Minh Thông

  Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   C6
   B6-C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ