Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Đến năm học 2024-2025 hoàn thành chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

16:00 | 17/07/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.

Theo Kế hoạch này, năm học 2020 - 2021, tỉnh triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1; năm học 2021 - 2022 triển khai đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Tiết học âm nhạc của học sinh Trường Tiểu học, THCS & THPT Hoàng Việt. (Ảnh minh họa)

Về đội ngũ giáo viên, tỉnh đề ra mục tiêu: năm học 2020 - 2021 có đủ giáo viên được bồi dưỡng và đáp ứng dạy học theo chương trình lớp 1;  năm học 2021 - 2022 đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Đến năm học 2024 - 2025, 100% giáo viên được bồi dưỡng và đáp ứng dạy học theo chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; bảo đảm 100% phòng học kiên cố, có đủ phòng học dạy 2 buổi/ngày, phòng chức năng, phòng bộ môn, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đồ dùng dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông.

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 8 nhóm giải pháp: Đẩy mạnh công tác truyền thông; Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu; Sắp xếp, quy hoach mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; Tổ chức biên soạn và thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và các hoạt động giáo dục khác theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; Đổi mới công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Tăng cường công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế; Thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Gia Nguyên

  Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   C6
   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ