Honda Daklak T6
Nhân hòa

Từ tháng 7-2020, học sinh tiểu học các trường công lập được miễn đóng học phí

15:19 | 02/07/2020

Luật Giáo dục năm 2019 (gồm 9 chương, 115 điều) chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.

Một trong những nội dung đáng lưu ý được quy định tại Luật Giáo dục năm 2019 là về học phí của học sinh tiểu học và trẻ em mầm non 5 tuổi.

 

Cụ thể: Điều 99 về học phí, chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo, quy định như sau: Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

 

Học sinh Trường Tiểu học Đinh Núp (xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc).

Trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí. Trẻ em mầm non 5 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều này và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định. 

 

Cũng liên quan đến học phí, để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, Nhà nước còn có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

 Nguyên Hoa

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3486/202007/tu-thang-7-2020-hoc-sinh-tieu-hoc-cac-truong-cong-lap-duoc-mien-dong-hoc-phi-5688973/

  Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   C6
   B6-C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ