Honda daklak A01-2021
Dangfarm - A02
M01

Rà soát, bổ sung kiến thức cho học sinh trước khi kiểm tra, đánh giá

08:09 | 30/10/2021

Cùng với thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, việc cần làm ngay của các nhà trường khi mở cửa trường học, theo ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) là rà soát,....

.... đánh giá kết quả học tập của học sinh để sau đó ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh phù hợp với từng đối tượng.

Đặc biệt, lưu ý dạy bổ sung những nội dung kiến thức còn thiếu kết hợp với ôn tập, củng cố nội dung kiến thức phù hợp với nhóm học sinh không có điều kiện học trực tuyến, nhất là các học sinh không tiếp cận được truyền hình, học sinh chuyển trường do phải di chuyển nơi cư trú để phòng, tránh dịch bệnh.

Trước đó, Bộ GDĐT đã có hướng dẫn cụ thể để bảo đảm học sinh có chung mặt bằng kiến thức sau khi đi học trở lại. Các nhà trường cần sử dụng hiệu quả thời gian học sinh được đến trường để tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp các nội dung cơ bản, cốt lõi theo các văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh. Có phương án để sẵn sàng chủ động, linh hoạt chuyển trạng thái từ trực tiếp sang trực tuyến nếu có bất thường xảy ra.

Riêng việc kiểm tra, đánh giá định kỳ theo hình thức trực tuyến, ông Thành cho biết: Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 09 quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, quy định rõ về kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến. Thêm nữa, trong Công văn số 4808/BGDĐT-GDTrH về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập, Bộ GDĐT đã nhấn mạnh: Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức. Thời gian kiểm tra giữa kỳ, bởi vậy có thể điều chỉnh linh hoạt, để phù hợp với điều kiện thực tế.                

M. KHÁNH
 

  Nguồn: daiđoanket.vn

  BÌNH LUẬN

   Hyundai Daklak T12 - Giang Sinh
   Huyhung tuyển dụng
   C6
   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ