Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Tập huấn chính sách thuế mới, quy trình quản lý thuế cho cán bộ công chức thuế

14:11 | 05/10/2015

Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn về chính sách thuế mới và quy trình quản lý thuế cho cán bộ, công chức thuộc văn phòng Cục và các Chi cục thuế trong toàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu các chính sách mới sửa đổi, bổ sung về thuế, như: Thông tư số 92/2015 ngày 15-6-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư mới; kiến thức nâng cao kỹ năng giám sát hồ sơ khai thuế của người nộp thuế; quy trình số 1401 về quản lý thuế, quy trình số 1403 về kiểm tra hóa đơn, quy trình số 746 về kiểm tra thuế, quy trình số 879 về quản lý kê khai, nộp thuế và kế toán thuế; quy trình số 749 về miễn, giảm thuế của Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2015...

Các học viên tại lớp tập huấn

 Các học viên tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn sẽ trang bị cho các cán bộ công chức ngành thuế tỉnh những kiến thức cơ bản về các chính sách thuế mới vừa được Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung, từ đó nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


Giang Nam

  Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

  BÌNH LUẬN

   Hyundai Daklak - Đón tết cùng Hyundai
   Máy chiếu
   C6
   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ