Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 236 doanh nghiệp

10:02 | 14/08/2019

Phòng Đăng ký Kinh doanh (Sở Kế hoạch-Đầu tư) vừa có thông báo về việc ban hành các quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 236 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Lý do thu hồi là do các doanh nghiệp này ngừng hoạt động kinh doanh 1 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định tại Điều 211, luật Doanh nghiệp năm 2014. Để bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký Kinh doanh đã đề nghị người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải tán doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Phòng Đăng ký Kinh doanh ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền giải trình, thực hiện nghĩa vụ và đề nghị cơ quan quản lý thuế gửi văn bản tới để đề nghị xem xét, khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. Sau thời hạn này, mọi đề nghị đều không hợp lệ.  

Bình Minh

  Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Hyundai daklak - Tháng 5
   Khánh Toàn
   C6
   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ