Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Hỗ trợ lãi suất cho 525 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng số tiền 1,087 tỷ đồng

13:55 | 07/11/2019

Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ theo Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND, ngày 22/12/2016, đến nay, trên địa bàn huyện Đắk Glong...

... đã có 4/7 xã triển khai thực hiện hỗ trợ cho 525 hộ, với tổng số tiền là 1,087 tỷ đồng.

Trong đó, xã Đắk Som đã thực hiện hỗ trợ cho 205 hộ, với hơn 376,5 triệu đồng; Quảng Khê: 152 hộ, với hơn 440 triệu đồng; Đắk P'lao: 147 hộ, với 231,3 triệu đồng; Quảng Hòa: 21 hộ, với 38,8 triệu đồng.

Bảo Anh

  Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ