A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 100 đoàn viên ưu tú

10:59 | 21/03/2018

Từ ngày 20 đến 23-3, Huyện Đoàn Krông Pắc phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 100 đoàn viên ưu tú

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Tại khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam (khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam); việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tiêu chuẩn xét kết nạp Đảng và hướng dẫn quy trình khai lý lịch của người xin vào Đảng.

Vân Anh
 

 

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   M03-Honda Daklak
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ