A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh

08:21 | 03/01/2014

UBND tỉnh vừa ra Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND ngày 20 - 12 - 2013 về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Cần tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả cho các Tủ sách pháp luật

Ngày 20 - 12 - 2013, UBND tỉnh ra Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu, giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật… Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hằng năm bổ sung đầu sách về pháp luật, nhằm bảo đảm việc luôn cập nhật đầy đủ các văn bản, chính sách pháp luật mới nhất cho các Tủ sách pháp luât trong tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề, cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở khác thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo, quản lý và phối hợp với các Sở Tư pháp trong việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật tại các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân…

Lê Thành

  Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   M03-Honda Daklak
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ