Honda daklak A01
Nhân hòa
M01

Tuổi trẻ Đoàn Quân sự tỉnh xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

07:59 | 21/08/2017

Trong 5 năm (2012 – 2017), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn chủ động, đổi mới nội dung và hình thức trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên;...

... qua đó, giúp tuổi trẻ quân sự không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tích cực vào các phong trào trong và ngoài quân đội.

Bám sát các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và hướng dẫn của tổ chức Đoàn cấp trên, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào xung kích, sáng tạo, phát huy được vai trò của tuổi trẻ Quân sự tỉnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, tinh thông nghiệp vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đoàn kết, gắn bó với nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đại úy Phạm Cát Lợi, Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Tuổi trẻ Quân sự tỉnh đã có nhiều công trình, phần việc thanh niên, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào “Thi đua 5 nhất”, “Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, “Chi đoàn văn hóa mới”, “Vì người bạn tòng quân”… Các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” đã tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nét nổi bật của tuổi trẻ Quân sự tỉnh là đột phá, thực hiện có hiệu quả trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các phong trào như: “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”; “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” gắn với cuộc vận động “Thanh niên quân đội học tập và làm theo lời Bác”... đã phát huy tính sáng tạo, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên quân đội tích cực tham gia học tập, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến, nâng cao hiệu quả các mô hình, phần việc thanh niên, thi đua xây dựng những “Giờ học thanh niên” hay “Chi đoàn huấn luyện giỏi”. Tuổi trẻ Quân sự tỉnh còn thi đua xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật; xây dựng môi trường văn hóa, cảnh quan doanh trại đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình thông qua phối hợp và hoạt động kết nghĩa với cơ sở Đoàn địa phương nơi đóng quân, xung kích trong các hoạt động xã hội, "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì nghĩa tình biên giới và hải đảo".

Các hoạt động, phong trào trên đã góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên quân đội có ý chí chiến đấu cao, có đạo đức, lối sống lành mạnh, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật và tác phong chính quy, tạo động lực, tinh thần cho tuổi trẻ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Hằng năm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh đều được Tỉnh Đoàn công nhận là đơn vị vững mạnh, đặc biệt trong hai năm 2015 và 2016 là đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.         

Phan Diệm

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ