Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Đặc sản Tây nguyên M01

Gần 32 tỷ đồng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch Đắk Lắk

10:30 | 18/05/2017

Sở Văn hóa – Thông tin – Du lịch cho biết, theo kế hoạch phát triển du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2017 – 2020, gần 32 tỷ đồng được cấp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch.

Theo kế hoạch, đến năm 2020 có 100% cán bộ, công chức trong các đơn vị, doanh nghiệp làm du lịch được chuẩn hóa về kiến thức quản lý Nhà nước và kinh doanh du lịch; 90% người lao động trực tiếp trong hoạt động du lịch được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hành nghề; 80% cộng đồng dân cư tại các địa bàn trọng điểm về du lịch được tập huấn nghiệp vụ du lịch cộng đồng.

Giải pháp để thực hiện mục tiêu trên là đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng lao động, kinh doanh du lịch; xã hội hóa trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác để phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
                                                                                          

Phương Đình

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  C11
  Dịch vụ vệ sinh Việt Anh

  BÌNH LUẬN

   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ