Honda oto daklak T8
Nhân hòa
Nhà hàng Bạch Mã M01

Huyện ủy Ea Súp quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

14:57 | 17/07/2017

Huyện ủy Ea Súp vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 5 như: Nghị quyết số 10-NQ/về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đức Hạnh

 

 

  Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

  C11
  Dịch vụ vệ sinh Việt Anh

  BÌNH LUẬN

   C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ