Honda daklak A01-2021
Phố Đông Land - A02
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

10:11 | 22/03/2019

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4-2019 sẽ diễn ra cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc tổng điều tra quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng, được tiến hành 10 năm một lần.

 Phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông ĐỖ TẤN XUÂN, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Đắk Lắk. 

 Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019?

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở để tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số, nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số, xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.
 
 
Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có 10 nội dung gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Được biết, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị để tổ chức tốt cuộc Tổng điều tra đã được triển khai như thế nào, thưa ông? 

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là lần đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn, gồm: chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động (CAPI) trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến (webform) để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Cùng với đó là việc đổi mới hình thức quản lý và sử dụng số liệu theo hướng quản lý dữ liệu tập trung. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho công tác tổng điều tra được thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, bảo đảm chất lượng số liệu.
 
"Theo phương án, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này bắt đầu vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 đến hết ngày 25-4-2019, thời gian thu thập thông tin là 25 ngày" - ông Đỗ Tấn Xuân, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh. 
 
 
 

Để tổ chức tốt cuộc Tổng điều tra, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28-8-2018 về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; thành lập Ban Chỉ đạo các cấp với tổng số 1.346 người; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tổ chức 149 lớp tập huấn về phân chia địa bàn, vẽ sơ đồ nền cấp xã, lập bảng kê hộ, nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho 8.903 người… Nhìn chung đến nay công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp phải một số khó khăn. Cụ thể là toàn tỉnh có 4.564 địa bàn đều được ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập số liệu nên gặp khó khăn trong việc huy động đủ thiết bị cho cuộc Tổng điều tra. Bên cạnh đó cũng cần số lượng điều tra viên lớn nhưng khả năng tiếp thu nghiệp vụ của một số điều tra viên còn hạn chế, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị điện thoại thông minh trong điều tra thu thập thông tin tại địa bàn nên phải huy động và tuyển chọn thêm lực lượng sinh viên, giáo viên... cùng tham gia.

 Trân trọng cảm ơn ông! 

Nguyễn Xuân (thực hiện)

  nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

  C11

  BÌNH LUẬN

   Huyhung tuyển dụng
   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ