Honda Daklak A01
Dangfarm - A02

Ngành nào được trả lương cao nhất hiện nay?

09:35 | 25/03/2019

Một báo cáo mới đây do VietnamWorks thực hiện cho thấy top 5 ngành nghề có khoản lương phổ biến cao nhất lần lượt là: tài chính - đầu tư, ngân hàng, công nghệ thông tin, marketing, xây dựng.

 Riêng lĩnh vực tài chính - đầu tư, 25% người thuộc vị trí quản lý/trưởng phòng đang nhận được mức lương từ 70 triệu đồng trở lên.

Mức lương tối thiểu phổ biến nhất của ngành này cho các vị trí lần lượt là: mới ra trường 5 triệu đồng, có kinh nghiệm 7.175.000 đồng, trưởng nhóm/giám sát 12,5 triệu đồng, quản lý/trưởng phòng: 25 triệu đồng. "Mức lương khoảng giữa" mà nhóm này được nhận cho các vị trí lần lượt là: sinh viên mới ra trường 6 triệu đồng, nhân viên có kinh nghiệm 11,25 triệu đồng, trưởng nhóm/giám sát 16 triệu đồng, quản lý/trưởng phòng: 35 triệu đồng.

Công nghệ thông tin thuộc top 5 ngành có mức lương cao. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sinh viên mới ra trường ngành xây dựng có mức lương trung bình cao hơn ngành khác. So với các ngành nghề khác, ngành xây dựng có mức lương dành cho sinh viên mới ra trường cao hơn. "Mức lương khoảng giữa" mà sinh viên mới ra trường thuộc ngành xây dựng đang nhận được là khoảng 7,5 triệu đồng. Có đến 25% nhóm ứng viên cho biết đang được trả từ 10 triệu đồng. Ngành công nghệ thông tin trả lương cho ứng viên có kinh nghiệm cao nhất. Theo đó, "mức lương khoảng giữa" dành cho ứng viên có kinh nghiệm khoảng 15,6 triệu đồng, có 25% nhóm ứng viên thuộc cấp bậc này đang nhận 20 triệu đồng là mốc lương tối đa phổ biến. Hành chánh - thư ký đang giữ mức lương tối đa thấp nhất.

G.Nam

  Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Hyundai Daklak T9
   Shopee - A06
   C6
   B6-C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ