Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính Nhà nước

13:57 | 13/05/2019

UBND tỉnh vừa có công văn 3608/UBND-KSTTHC, ngày 8-5-2019 về việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhằm tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa và dịch vụ hành chính công; điều tra, khảo sát, đánh giá về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước bảo đảm tính chính xác, khách quan; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhân thức, trách nhiệm, quyền lợi của người dân, tổ chức và các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính trong đánh giá mức độ hài lòng.

 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo

UBND tỉnh cũng yêu cầu cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trên các phương tiện, thiết bị thông minh, nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Minh Thông

  nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Hyundai daklak T6 - 1
   Shopee - A06
   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ