Honda Daklak A01
Dangfarm - A02

Đắk Nông triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê

14:00 | 15/05/2019

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước, giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong công tác thống kê, góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong đánh giá tình hình hoạch định chiến lược, xây dựng các kế hoạch, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước. Triển khai Đề án sẽ giúp tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến báo cáo kinh tế-xã hội định kỳ, niên giám thống kê cấp tỉnh, huyện và một số sản phẩm thông tin chủ yếu khác.

Đề án đặt ra mục tiêu, đến cuối năm 2020 tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến báo cáo kinh tế-xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm do ngành Thống kê thực hiện (các sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện cùng ngành Thống kê phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành). Đến cuối năm 2025, Đề án sẽ hoàn thành việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác thống kê, đạt tiêu chuẩn khoa học dữ liệu cho các sở, ngành, địa phương…

Công Tính

  nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   Hyundai Daklak T9
   Shopee - A06
   C6
   B6-C7

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ