Honda Daklak T6
Nhân hòa
Nha khoa Tâm Nguyên - M01

Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ

14:17 | 30/08/2019

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Nông tại Kế hoạch số 449/KH-UBND ban hành ngày 26/8/2019 về tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Theo đó, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm thống kê, tổng hợp chính xác số hộ, số nhân khẩu theo từng địa phương, từng nhóm đối tượng nghèo, bao quát được toàn bộ sự biến động hộ nghèo; qua đó xác định được nguyên nhân, nhu cầu cần hỗ trợ để thoát nghèo bền vững.

Với tinh thần đó, người đứng đầu địa phương phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý và điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tăng cường chỉ đạo kịp thời. Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện từ thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố và phải bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, có ý kiến tham gia của người dân về kết quả điều tra, rà soát.

Kết quả giảm số hộ nghèo sẽ được xác minh qua việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, cận nghèo, không chạy theo thành tích, làm sai lệch thực trạng của địa phương.

Sau khi hoàn thành tổ chức tập huấn, UBND các huyện, thị xã kiểm tra, xử lý, tổng hợp kết quả điều tra, rà soát sơ bộ và báo cáo chính thức kết quả trước ngày 21/10/2019 về Sở Lao động, Thương binh - Xã hội. Sở sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, rà soát trước ngày 31/10/2019 về UBND tỉnh.

Mạnh Hùng

  Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

  C11
  Liên hệ qc M02

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda oto daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ