A01-Honda Daklak
Dangfarm - A02
Máy chiếu Quốc Trung M01 - Word Cup

Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2015 - 2019

08:47 | 01/09/2017

Quyết định sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất, quy định áp dụng đối với bảng giá các loại đất; quy định hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại các quyết định của UBND Tỉnh

Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2014

10:09 | 14/08/2014

Quyết định Số: 41/2013/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk "V/v Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh năm 2014"

Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2013

10:19 | 23/02/2013

Quy định Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2012

09:53 | 10/01/2013

Nghị quyết về khung giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2012

B10
M03-Honda Daklak
ĐỐI TÁC
Lên đầu trang Đặt làm trang chủ