Honda daklak A01
Nhân hòa
M01

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/05/2018 đến ngày 26/05/18

06:25 | 12/05/2018

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/18...

... phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng. Cụ thể như sau:

Ngày

Thời gian

mất điện

Khu vực mất điện

21/05

 I/  Khu vực huyện Krông Búk

07g30-15g30

Buôn Ea Nho - xã Cư Kpô; thôn 9 - xã Ea Ngai; thôn15 - xã Pơng Đrang

07g30-08g00 & 15g00-15g30

Thôn 11, xã Pơng Đrang; Xã Cư Kpô  (Trừ khu vực nông trường Cư Kpô); thôn 6, xã Cư Né;  xã Cư Pơng  (trừ buôn Ajun Cư Duốt), xã Ea Sin, huyện Krông Buk; UBND Huyện Krông Buk; Huyện Ủy Krông Buk.

22/05

I/ Khu vực huyện Krông Ana

06g30-15g30

 Buôn KaLa, Buôn Tuôr A, Buôn Tuôr B - Xã Đray Sáp; Thôn Tân Lập, Thôn Tân Thắng, Thôn EaTung, Thôn Thành Công, Buôn EaNa, Buôn Cuăh, Buôn Drai - Xã EaNa

06g30-07g00 & 15g00-15g30

Thôn Tân Tiến, Thôn EaTung, Thôn Thành Công, Thôn Quỳnh Ngọc, Thôn Quỳnh Ngọc I, Thôn Quỳnh Ngọc II - xã Ea Na. Thôn Dray Sáp, Thôn Đồng Tâm, Thôn Ana, Buôn Kuốp - Xã Đray Sáp

II/ Khu vực huyện Cư M’Gar

07g15-15g45

Buôn Triă Xã EaTul

15g15-15g45

Thôn 3, Buôn Phơng Xã CưDliêM'Nông, Xã EaTul

23/05

I/ Khu vực huyện M’Đrắc

07g30-15g30

Thôn 1; Thôn 2; Thôn 3; Thôn 4; Buôn Ba; Buôn Zô – Xã CưPrao

07g30-08g00 & 15g00-15g30

Thôn 5, 6 - Xã CưPrao

II/  Khu vực huyện Krông Búk

08g00-15g30

Thôn Nam Anh – xã Cư Né

24/05

 I/  Khu vực huyện Krông Năng

07g30-15g30

Xã Đliê Ya, Các trạm bơm: Cư Klông 1, 2, 3, 4 và buôn Cư Klông: xã Cư Klông

II/ Khu vực huyện Cư M’Gar

07g30-14g30

Thôn 8, Tân Thành, Tân Lập Xã CưDliêM'Nông

14g00-14g30

Xã CưDliêM'Nông, Công ty cà phê Đrao

 III/  Khu vực huyện Krông Búk

07g00-16g00

Thôn Nam Lộc – xã Cư Né

25/05

I/ Khu vực huyện Cư M’Gar

07g30-15g30

Thôn 1 Xã EaTar

15g00-15g30

Buôn Ea Sang xã Ea Hđinh, Xã EaTar

II/ Khu vực huyện Ea H’Leo

07g30-15g30

Buôn Riêng, thôn 5 xã EaNam

07g30-08g00 & 15g00-15g30

Thôn 2, 3, EaKsô, Buôn Rú -xã EaNam, 1 phần TT EaĐrăng  (khối 3, 4)

26/05

I/ Khu vực huyện Ea Kar

07g30-15g30

Ngân hàng ĐT&PT khu vực Ea Kar, Khối 3, UBND huyện, Bệnh viện huyện Ea kar, Khối 2A, 2B, 1, 5-TT Ea Kar, Đoàn kết, Chư Cúc- xã Eakmút. Buôn Tơng Sinh, Buôn Sứt, thôn 5, xã EaĐar. UBND xã Cư Ni, Thôn 2, Buôn Ea Pall - xã Cư Ni

07g30-08g00 & 15g00-15g30

Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 12, Điện biên 1, Điện Biên 2, Điện Biên 3, Thôn Ninh Thanh 1, Ninh Thanh 2, Buôn Ega, Hợp Thành - Xã EaKmút ; Xã EaÔ trừ thôn 1A, 1B, 2A, 2B, 3; xã Cư Ni trừ thôn 2, 5, 6, 22, Buôn EaPal, EaSinh 2; xã Cư Elang. Thôn 2A, 2B, 3- xã Eaô; thôn 2, 6, 7 - xã Eapal; thôn 6 -Cưni. Thôn Cư An, Tứ Xuân,Cư Nghĩa, Đồng Tâm, Eacung, Hợp Thành, Buôn M’briu -xã Cư Huê;

Ghi chú: Trên đây là dự kiến lịch tạm ngừng cấp điện của Công ty Điện lực Đắk Lắk. Trong quá trình triển khai thực hiện, thời gian đóng cắt điện có thể không chính xác như đã thông báo, rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Đề biết thêm thông tin về lịch cúp điện cũng như các vấn đề có liên quan, đề nghị quý Khách hàng liên 

  CÁC TIN KHÁC

  BÌNH LUẬN

   C6

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   Honda daklak M03
   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ