A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 25/03 đến ngày 31/03/2024

07:00 | 16/03/2024

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/03 đến ngày 31/03/2024. Cụ thể như sau:

Ngày

Thời gian

Khu vực mất điện

25/03

07g30-15g30

TDP 1, 2 TT Ea Đrăng - huyện Ea Hleo

08g00-10g00

Thôn Quyết Thắng, Đồng Xuân xã Ea Blang - thị xã Buôn Hồ

10g00-12g00

Thôn 5, 6 xã Ea Đrông - thị xã Buôn Hồ

12g00-14g00

Thôn 1, Klat A, B xã Ea Đrông - thị xã Buôn Hồ

14g00-16g00

Thôn 4 xã Ea Đrông - thị xã Buôn Hồ

08g00-10g00

Thôn Nam Thái xã ChưKpô - huyện Krông Búk

10g00-12g00

Thôn Nam Trung,xã ChưKpô - huyện Krông Búk

07g30-15g30

Thôn Tân Phú xã Ea Nuôi - huyện Buôn Đôn

07g30-10g00

Buôn EaMấp TT EaPôk - huyện Cư Mgar

08g30-11g30

Khối 7, TT Quảng Phú - huyện Cư Mgar

09g00-13g30

Thôn 5 xã EaM'Nnag - huyện Cư Mgar

13g00-16g00

Thôn 8 xã EaM'Nnag - huyện Cư Mgar

14g30-17g00

Thôn 4 xã CưSuê - huyện Cư Mgar

08g00-09g00

Huyện Đội thị trấn Buôn Trấp - huyện Krông Ana

09g00-10g00

Thôn Hòa Bình thị trấn Buôn Trấp - huyện Krông Ana

10g30-11g30

Suối Tôm thị trấn Buôn Trấp - huyện Krông Ana

08g00-12g00

Buôn Mriu 2 xã Cư huê - huyện Ea Kar

08g00-16g00

Thôn 18, Cư Bông - huyện Ea Kar

08g00-16g00

Thôn 8, 12, 14; xã Ea Pil - huyện M'Đrăk

08g00-16g00

Thôn 7A, 7B, xã Ea Sô - huyện Ea Kar

08g00-14g00

Thôn 3A, 13 xã Ea Kly - huyện Krông Păk

08g00-16g00

Khu vực thôn 8 xã Cư Êbur - TP. Buôn Ma Thuột

06g00-13g00

Dọc đường Hùng Vương nối dài từ Nghĩa trang Liệt sỹ 10/3 đến đường A Ma Khê, khu vực buôn Păm Lăm, dọc đường A Ma Jhao, Đinh Núp, Đinh Văn Gió, Y Khu, Y Bhin - TP. Buôn Ma Thuột

07g30-14g30

Thị trấn Ea Súp (trừ thôn 2, 3, 4, 8, 9) và  Thôn 1, 2 xã Ea Bung - huyện Ea Súp

08g00-16g00

Thôn 5, 8, 9, buôn Mtă xã Ea Bhok - huyện Cư Kuin

08g30-15g30

Thôn Tân Hiệp, Ea Lê, Ea Sim, NT Cà Phê, Ea Sim, Buôn Tlét, Đồng Tiến, Ea Ngai, Buôn Đliêya, thôn Tân Thành xã Đliêya - huyện Krông Năng

26/03

08g00-16g00

Thôn 1B xã Ea Ô - huyện Ea Kar

08g00-16g00

Thôn 4 xã Krông Á - huyện M'Đrăk

07g30-15g30

Thôn Tân Phú, xã Ea Nuôi - huyện Buôn Đôn

26/03

(tt)

08g00-16g00

Khu vực thôn 2, thôn 3 xã Cư Êbur - TP. Buôn Ma Thuột

06g00-14g00

TDP 7, 9, 10, 11, 13, 14 phường Khánh Xuân - TP. Buôn Ma Thuột

07g30-15g30

Phường Bình Tân, Thống Nhất - thị xã Buôn Hồ

08g00-16g00

Thống Nhất, Ea Đinh, Ea Chăm, Liên kết, Quang Trung, xã Ea Tân - huyện Krông Năng

27/03

07g30-10g00

Buôn Mlăng xã EaTar - huyện Cư Mgar

08g30-11g30

Thôn 5 xã EaTar - huyện Cư Mgar

09g00-13g30

Thôn 3 xã EaTar - huyện Cư Mgar

13g00-16g00

Thôn 1 xã EaTar - huyện Cư Mgar

14g30-17g00

Buôn EaSang xã EaH'đinh - huyện Cư Mgar

08g00-15g00

Thôn Tân Mỹ xã Ea Kênh - huyện Krông Pắk

07g30-11g30

Thôn 9 xã Ea Đrông - thị xã Buôn Hồ

11g30-16g30

Thôn 8 thôn EaKung xã Đrông - thị xã Buôn Hồ

07g30-11g30

Thôn 8 xã Đrông - thị xã Buôn Hồ

11g30-16g30

Thôn 8 xã Đrông - thị xã Buôn Hồ

07g30-15g30

Thôn 7, 10 xã Ea Đrông - thị xã Buôn Hồ

08g00-11g00

Khối 11, TT Eaknôp - huyện Ea Kar

08g00-16g00

Thôn 12, 14, Buôn Cư Anasăn, xã Ea Sô - huyện Ea Kar

07g30-15g30

Thôn 3, 4, 8 xã Ea Lai và xã Cư Prao - huyện M'Đrắk.

06g00-12g00

TDP 7 P. Tân Lập - TP. Buôn Ma Thuột

08g00-16g00

Khu vực thôn 2 xã Cư Êbur - TP. Buôn Ma Thuột

08g00-16g00

Thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 7, thôn 10, thôn 13, Công ty cà phê 49 xã Phú Xuân - huyện Krông Năng

28/03

08g00-09g30

Thôn 1 xã Hòa An - huyện Krông Pắk

09g30-11g30

Buôn Rơng Đơn xã Ea Hiu - huyện Krông Pắk

13g00-14g30

Thôn 3, 4 xã Hòa Tiến - huyện Krông Pắk

14g30-16g30

Thôn Tân Mỹ xã Ea Kênh - huyện Krông Pắk

07g30-15g30

Đinh Công Tráng P. Tân Tiến - TP. Buôn Ma Thuột

08g00-16g00

Khối 2 TT Eaknôp - huyện Ea Kar

08g00-16g00

Thôn 1 xã Cư Êbur - TP. Buôn Ma Thuột

29/03

08g00-16g00

Khu vực đường 1A xã Hoà Thuận - TP. Buôn Ma Thuột

07g30-15g30

TDP 8 P. Tân Lợi - TP. Buôn Ma Thuột

08g00-12g00

Thôn 6C xã Cư Elang - huyện Ea Kar

08g00-16g00

Thôn 5, Buôn Ea Brah, xã Ea Sô - huyện Ea Kar

07g30-15g30

Các Thôn 1, 4, 5, 7, 8 xã Cư Rroa, xã Ea Trang và xã Cư San - huyện MĐrắk và Buôn CưĐhiắt xã Cư Đrắm - huyện Krông Bông

08g00-16g00

Các thôn Xuân Thanh, Xuân Nguyên, Xuân Thái, Xuân Lạng, Xuân Hà, Giang Hà, Giang Châu, Giang Xuân, Giang Thành, Giang Thanh, Giang Đông xã Ea Dáh - huyện Krông Năng

30/03

08g00-12g00

Thôn 6 xã Cư Ni - huyện Ea Kar

07g30-15g30

Khối 4 P. Tân An - TP. Buôn Ma Thuột

07g30-15g30

Quản lý dự án đầu tư TP xã Hòa Thắng - TP. Buôn Ma Thuột

08g00-16g00

Khu công nghiệp Hòa Phú xã Hòa Phú - TP. Buôn Ma Thuột

Ghi chú: Để biết thêm thông tin về lịch cúp điện cũng như các vấn đề khác có liên quan, đề nghị quý Khách hàng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung theo số điện thoại: 19001909 để được giải đáp./.

 

  Điện lực Đắk Lắk

  CÁC TIN KHÁC

  BÌNH LUẬN

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ