A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tuổi nghỉ hưu của NLĐ từ năm 2024 là bao nhiêu?

09:49 | 03/10/2023

Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu

Căn cứ Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động như sau:

(1) Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

(2) Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

(3) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại mục (2) tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(4) Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại mục (2) tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tuổi nghỉ hưu của NLĐ từ năm 2024

(i) Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường từ năm 2024

Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường từ năm 2024 cụ thể theo từng năm như sau:

 

                         Lao động nam

 

 

                              Lao động nữ

 

 

Năm nghỉ hưu

 

 

Tuổi nghỉ hưu

 

 

Năm nghỉ hưu

 

 

Tuổi nghỉ hưu

 

 

2024

 

 

61 tuổi

 

 

2024

 

 

56 tuổi 4 tháng

 

 

2025

 

 

61 tuổi 3 tháng

 

 

2025

 

 

56 tuổi 8 tháng

 

 

2026

 

 

61 tuổi 6 tháng

 

 

2026

 

 

57 tuổi

 

 

2027

 

 

61 tuổi 9 tháng

 

 

2027

 

 

57 tuổi 4 tháng

 

 

Từ năm 2028 trở đi

 

 

62 tuổi

 

 

2028

 

 

57 tuổi 8 tháng

 

   

 

2029

 

 

58 tuổi

 

   

 

2030

 

 

58 tuổi 4 tháng

 

   

 

2031

 

 

58 tuổi 8 tháng

 

   

 

2032

 

 

59 tuổi

 

   

 

2033

 

 

59 tuổi 4 tháng

 

   

 

2034

 

 

59 tuổi 8 tháng

 

   

 

Từ năm 2035 trở đi

 

 

60 tuổi

 

(ii) Tuổi nghỉ hưu thấp nhất từ năm 2024 (áp dụng đối với các trường hợp nhất định)

Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường nêu ở điểm (i) tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021.

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 từ đủ 15 năm trở lên.

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động từ năm 2024 thuộc một trong các trường hợp nêu trên được thực hiện theo bảng dưới đây:

 

                      Lao động nam

 

 

                        Lao động nữ

 

 

Năm nghỉ hưu

 

 

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

 

 

Năm nghỉ hưu

 

 

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

 

 

2024

 

 

56 tuổi

 

 

2024

 

 

51 tuổi 4 tháng

 

 

2025

 

 

56 tuổi 3 tháng

 

 

2025

 

 

51 tuổi 8 tháng

 

 

2026

 

 

56 tuổi 6 tháng

 

 

2026

 

 

52 tuổi

 

 

2027

 

 

56 tuổi 9 tháng

 

 

2027

 

 

52 tuổi 4 tháng

 

 

Từ năm 2028 trở đi

 

 

57 tuổi

 

 

2028

 

 

52 tuổi 8 tháng

 

   

 

2029

 

 

53 tuổi

 

   

 

2030

 

 

53 tuổi 4 tháng

 

   

 

2031

 

 

53 tuổi 8 tháng

 

   

 

2032

 

 

54 tuổi

 

   

 

2033

 

 

54 tuổi 4 tháng

 

   

 

2034

 

 

54 tuổi 8 tháng

 

   

 

Từ năm 2035 trở đi

 

 

55 tuổi

 

Ngoài ra, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu nêu tại điểm (i). Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong trường hợp này thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động 2019 và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

An Chi

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/cong-doan/tuoi-nghi-huu-cua-nld-tu-nam-2024-la-bao-nhieu-2023100309314332.htm

 

  Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

  BÌNH LUẬN

   Hyundai Hoang Viet - Thang 3

   Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

   Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

   BÌNH LUẬN CỦA BẠN

   ĐỐI TÁC
   Lên đầu trang Đặt làm trang chủ